Direct naar de content Direct naar de footer

Gerechtelijke incasso

Betaalt uw klant na een minnelijke incasso nog steeds niet? De juridische experts van Flanderijn kunnen u helpen met een gerechtelijke incassoprocedure.

Gratis brochure

U wilt een gerechtelijke procedure starten? Dit vereist vooraf een goede  afweging en kennis van zaken. Heeft procederen zin? Is de vordering verhaalbaar? Wat zijn uw slagingskansen?

Met ruim 75  jaar ervaring en onze uitgebreide landelijke database kan onze juridische afdeling u  uitstekend adviseren over de meest effectieve vervolgstappen.  Meer weten? Plan dan nu een vrijblijvend online adviesgesprek.

Adviesgesprek plannen

Gerechtelijke Incasso Flanderijn

KIeZEN VOOR EEN gerechtelijke incasso? 

Of een gerechtelijke incasso procedure een goede stap is hangt van verschillende factoren af. Kan uw klant wel betalen en  staan de te maken kosten voor uw klant en mogelijk ook  voor u, wel in verhouding tot uw vordering? Dit zijn vragen die we met een compact vooronderzoek proberen te beantwoorden.  Hierbij staat onze oplossingsgerichte aanpak centraal. 

Hoe verloopt een gerechtelijke procedure?

Is ons advies positief, dan besluiten we samen met u, te kiezen voor een gerechtelijke procedure. Onze gerechtsdeurwaarders stellen dan een dagvaarding op en brengen deze uit  aan uw klant. 

Vervolgens verzoeken wij de rechter, uw klant tot betaling van de vordering (incl. eventuele rente en overige kosten) te veroordelen.   Dit wordt het vonnis genoemd. 

Betaalt uw klant alsnog niet of blijkt het niet mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Dan kunnen we met dit vonnis  betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen.  

Wat kost een gerechtelijke procedure?

Een gerechtelijke procedure is altijd maatwerk. De juridische experts van Flanderijn starten een gerechtelijke procedure dan ook altijd met een uitgebreid vooronderzoek. 

Ons uitgangspunt daarbij is inzicht te krijgen in de verhaalbaarheid en om de kosten voor uw klant en u zoveel mogelijk te beperken.  In veel gevallen, als wij met uw klant tot een oplossing komen,  zijn er voor u geen kosten aan de gerechtelijke incasso verbonden.   Meer weten?  Wij sturen u graag een offerte op maat.

Ja, stuur mij een offerte

INCASSOBUREAU OF gerechtsdeurwaarder?

Alle disciplines in huis, dat is één van de vele voordelen als u kiest voor gerechtsdeurwaarder.  Als één van de grootste gerechtsdeurwaarders  van Nederland vindt u bij Flanderijn namelijk niet alleen alle services op het gebied van incasso, maar beschikken wij als gerechtsdeurwaarder ook over de expertise en de vereiste bevoegdheden om voor u een gerechtelijke procedure te starten.  Een incassobureau heeft deze bevoegdheden niet. 

En, doordat  wij uw klant al kennen (wij hebben immers in het minnelijke traject al contact gehad en krijgen als gerechtsdeurwaarder, inzage in het BRP en DBR), hebben wij een voorsprong  om de vordering voor u met succes te kunnen incasseren. 

ONTDEK DE VOORDELEN VAN  Flanderijn?

  • Thuis in bij u in de regio
  • UItstekende incassoresultaten
  • Gespecialiseerde Incassoprofessionals
  • Full service  incassotraject 
  • Juridisch advies inbegrepen
  • Geen onnodige kosten 
  • Altijd één aanspreekpunt 
  • Volg realtime uw dossiers
  • 9 vestigingen in Nederland en België
  • Behoud klantrelatie staat centraal

Een incasso wordt uitgevoerd om een betaling te innen bij een klant of een afnemer van uw producten of diensten. U kunt dit ook via automatische incasso zelf innen. Wanneer de betaling uitblijft, dan kunt u een incassotraject bij een incassobureau of deurwaarderskantoor starten. Meer weten? Op onze website vindt u een handig overzicht welke incasso mogelijkheden er zijn. 

Een incasso is het traject dat een incassobureau of deurwaarder doorloopt om een betalingsachterstand van uw klant om te zetten in een betaling. Dit traject bestaat uit het pre-incasso traject, het minnelijke traject en het gerechtelijke traject. Meer weten? Op onze nieuwe infopagina vindt u meer info over hoe een incassotraject werkt.

Voor een incasso opdracht kunt u contact zoeken met een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder. De samenwerking met een gerechtsdeurwaarder heeft als voordeel dat men alle expertises in huis heeft en mocht een gang naar de rechtbank noodzakelijk zijn, dan kan een gerechtsdeurwaarder dit voor u. Een incassobureau heeft deze mogelijkheid niet.  Meer weten hoe u een incasso kunt starten? Op onze nieuwe infopagina vindt u alle informatie. 

Een Incasso starten bij Flanderijn is eenvoudig. Dit doet u heel gemakkelijk online via onze website. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen gaan onze incasso experts direct voor u aan de slag. Vaak hebben zij nog wat extra informatie nodig, dit verschilt per dossier. Mocht dit het geval zijn dan nemen zij telefonisch contact met u op. 

U heeft een specifieke vraag op het gebied van incasso of debiteurenbeheer? De experts van Flanderijn helpen u dan graag verder. Tijdens een gratis adviesgesprek kunnen wij uw vragen inhoudelijk bespreken en adviseren over eventuele vervolgstappen. U kunt een adviesgesprek online plannen op onze website. 

Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Het uit handen geven van een onbetaalde factuur aan een incassobureau brengt eventuele kosten met zich mee maar in de meeste gevallen betaalt uw klant, de debiteur, de kosten. Benieuwd welk bedrag u mag rekenen? Bereken het online met de nieuwe incassokostencalculator van Flanderijn.

U kunt een incassobureau inschakelen als uw klant de factuur niet betaalt  en zijn verplichtingen niet nakomt. Onze ervaring  is dat veel ondernemers vaak te lang wachten met het inschakelen van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Dat is jammer, aangezien een incasso die pas later in het traject wordt ingezet veelal minder succesvol is. Op onze nieuwe infopagina Incasso starten vindt u meer info wanneer u het beste een incassobureau kunt inschakelen.

Hoe langer een vordering openstaat, hoe moeilijker het wordt om deze te incasseren. Ook neemt in veel gevallen het aantal vorderingen van derden toe. Door gebruik te maken van het Pre-Incasso traject kunt u vroegtijdig met een incasso starten, zonder dat hier kosten aan zijn verbonden. Onze ervaring is dat met een Pre-Incasso traject goede resultaten zijn te behalen. Een incassoprocedure vooromen? Download gratis ons nieuwe Pré-incasso pakket!

Voor een incasso opdracht kunt u contact zoeken met een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder. De samenwerking met een gerechtsdeurwaarder heeft als voordeel dat men alle expertises in huis heeft en mocht een gang naar de rechtbank noodzakelijk zijn, dan kan een gerechtsdeurwaarder dit voor u. Een incassobureau heeft deze mogelijkheid niet.  Meer weten hoe u een incasso kunt starten? Op onze nieuwe infopagina vindt u alle informatie. 

Een Incasso starten bij Flanderijn is eenvoudig. Dit doet u heel gemakkelijk online via onze website. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen gaan onze incasso experts direct voor u aan de slag. Vaak hebben zij nog wat extra informatie nodig, dit verschilt per dossier. Mocht dit het geval zijn dan nemen zij telefonisch contact met u op. 

Een incasso wordt uitgevoerd om een betaling te innen bij een klant of een afnemer van uw producten of diensten. U kunt dit ook via automatische incasso zelf innen. Wanneer de betaling uitblijft, dan kunt u een incassotraject bij een incassobureau of deurwaarderskantoor starten. Meer weten? Op onze website vindt u een handig overzicht welke incasso mogelijkheden er zijn. 

Een incasso is het traject dat een incassobureau of deurwaarder doorloopt om een betalingsachterstand van uw klant om te zetten in een betaling. Dit traject bestaat uit het pre-incasso traject, het minnelijke traject en het gerechtelijke traject. Meer weten? Op onze nieuwe infopagina vindt u meer info over hoe een incassotraject werkt.

U heeft een specifieke vraag op het gebied van incasso of debiteurenbeheer? De experts van Flanderijn helpen u dan graag verder. Tijdens een gratis adviesgesprek kunnen wij uw vragen inhoudelijk bespreken en adviseren over eventuele vervolgstappen. U kunt een adviesgesprek online plannen op onze website. 

Incassokosten zijn kosten die gemaakt worden voor alle inspanningen die nodig zijn om een incasso te realiseren. Deze kosten mogen bij uw klant in rekening worden gebracht via de Wet Incassokosten (WIK). Ontvang de officiële WIK brieven in ons gratis Pré-Incasso pakket. Benieuwd wat u aan incassokosten mag rekenen? Bereken dan uw incassokosten via onze incassocalculator!

U heeft een specifieke vraag op het gebied van incasso of debiteurenbeheer? De experts van Flanderijn helpen u dan graag verder. Tijdens een gratis adviesgesprek kunnen wij uw vragen inhoudelijk bespreken en adviseren over eventuele vervolgstappen. U kunt een adviesgesprek online plannen op onze website. 

De minnelijke incassoprocedure is een proces waarin wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten. Meer weten? Wij hebben een handig overzichtspagina voor u samengesteld met de veelgestelde vragen over minnelijke incasso. 

Kijk op onze Minnelijke Incasso pagina voor alle info.  

B2C
Dit hangt af van de openstaande rekening.  Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten. Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Bekijk staffel.

B2B
Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.

Met het minnelijke incassoproces  proberen wij uw vorderingen  zonder tussenkomst van de rechter, voor u te incasseren.  Door onze persoonlijke aanpak, het  regionale netwerk  en ons unieke datagestuurde incassoproces,  hebben wij alle tools in handen om samen met u en uw klant tot een betaaloplossing komen.  Het allerbelangrijkste daarbij is het persoonlijke contact. Lees hier alles over ons geoptimaliseerde proces.

Een incasso starten is bij Flanderijn heel eenvoudig. U meldt uw incasso opdracht aan via Incasso starten. Onze incasso experts gaan dan direct voor u aan de slag.  Onze incasso-experts nemen altijd eerst even telefonisch contact met u op.  Zo kunnen wij eventuele vragen van uw kant  beantwoorden en kunt u de kwestie toelichten.  Vervolgens benaderen wij volgens een bepaalde systematiek de  schuldenaar. Dit doen we schriftelijk, telefonisch en waar nodig ook middels huisbezoeken.   Ons streven is om het minnelijke incassotraject binnen 60 dagen succesvol af te ronden. 

Als uw klant niet heeft betaalt heeft u twee mogelijkheden. Als wij voldoende kansen zien om uw vordering alsnog te verhalen, starten wij in overleg met u een gerechtelijke procedure. Wilt u dit niet of schatten wij de kansen op succes bij een gerechtelijke procedure laag in, dan zullen wij u adviseren de procedure te staken. Wij willen immers voorkomen dat u met onnodige kosten te maken krijgt.  

Nieuw! Een handig overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden op het gebied van Minnelijke Incasso. U vindt ze op onze nieuwe  infopagina.

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot het verrichten van ambtshandelingen, zoals het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van vonnissen en het ten uitvoer leggen van gerechtelijke vonnissen. De dienstverlening van een gerechtsdeurwaarder gaat dan ook veel verder dan die van een incassobureau.