Direct naar de content Direct naar de footer

Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen aan Flanderijn. Misschien staat het antwoord op uw vraag op deze pagina. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Een beslag is een executiemaatregel die door een deurwaarder getroffen kan worden waardoor iemand niet meer vrij over zijn bezittingen kan beschikken.   De wet kent verschillende vormen van beslag. In ons nieuwe Blog op Flanderijn.nl leest u er alles over.

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op een bankrekening, inkomen (salaris/uitkering), toeslag van de Belastingdienst, teruggave van de Belastingdienst, inboedel, auto, woning en onroerende zaken. 

Aan dit beslag is al heel wat vooraf gegaan.  De schuldeiser heeft een aantal herinneringen aan u gestuurd. U bent door ons of iemand anders gevraagd om te betalen of uw verplichting na te komen. Daarnaast heeft u een vonnis of een dwangbevel ontvangen waarin u nogmaals bent gesommeerd om de betaling te voldoen. U heeft de schuld niet (volledig) betaald. Dit is de reden dat er beslag is gelegd op uw inkomen, uw bankrekening, uw toeslagen van de Belastingdienst of uw (on)roerende zaken.

Alles wat op uw rekening staat op het moment van beslag leggen, valt onder het beslag. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor niet al het geld op uw rekening onder het beslag valt. Bijvoorbeeld wanneer er al beslag ligt op uw salaris en u verder alleen maar salaris op uw bankrekening ontvangt. Neem in dat geval direct contact met ons op.

Blokkade
Een bank blokkeert na de beslaglegging de rekening vaak direct. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnen komen, vallen niet onder het beslag. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te beschikken. De bank is verplicht de in beslag genomen tegoeden af te dragen aan de beslaglegger.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht een deel van uw loon of uitkering in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt aan ons (of de coördinerende deurwaarder) afgedragen om uw schuld te voldoen.

De Belastingdienst is verplicht (een deel van) uw toeslag in te houden en niet langer aan u uit te betalen. De toeslag wordt aan ons (of de coördinerende deurwaarder) afgedragen om uw schuld te voldoen.

De Belastingdienst is verplicht (een deel van) uw voorlopige teruggave in te houden en niet langer aan u uit te betalen. De voorlopige teruggave wordt aan ons (of de coördinerende deurwaarder) afgedragen om uw schuld te voldoen.

In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft overhandigd of nog gaat overhandigen, staat omschreven welke zaken in beslag zijn genomen. Ook staat er op welke datum deze in het openbaar worden verkocht. Zolang er beslag ligt op uw inboedel of auto, mag u deze niet verkopen.

Aankondigingsbiljetten
U dient er rekening mee te houden dat er aankondigingsbiljetten aan uw woning worden opgehangen voor de verkoop. Ook wordt er een advertentie geplaatst. Wij zijn hier wettelijk toe verplicht.

De openbare verkoop gaat niet door wanneer de totale vordering voor de verkoopdatum wordt betaald. Misschien zijn er nog mogelijkheden een betalingsregeling te treffen. Op die manier kunt u de verkoop tegenhouden. Neem hierover contact op met uw dossierbehandelaar.

Het uitgangspunt is dat een gerechtsdeurwaarder bij een beslag op roerende zaken geen beslag mag leggen op zaken die niet van de schuldenaar zijn. In veel gevallen is het voor de gerechtsdeurwaarder niet duidelijk aan wie de verschillende zaken toebehoren. De gerechtsdeurwaarder mag in dit geval uitgaan van de wet. Hierin staat dat de bezitter van een goed wordt vermoed de rechthebbende te zijn (art. 3:119 BW). Dit betekent dat bezit het uitgangspunt is en het aan de eigenaar is om aan te tonen dat er geen sprake is van bezit.

In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft overhandigd of nog gaat overhandigen, staat omschreven welke zaken in beslag zijn genomen. Door het beslag kunt u uw woning niet meer verkopen.

Als er een hypotheek rust op uw woning of andere onroerende zaak, wordt ook de hypotheekbank door ons op de hoogte gesteld van het gelegde beslag. In veel gevallen nemen zij ook contact met u op.

Als u de openstaande schuld niet betaalt of geen acceptabele betalingsregeling treft, wordt uw woning door een notaris in het openbaar verkocht. De opbrengst gaat dan naar de eventuele hypotheekbank en de beslaglegger(s). De gedwongen verkoop van uw woning is een lang en kostbaar traject. Wij adviseren u altijd contact op te nemen met de beslaglegger en de hypotheekbank. Vaak zijn er nog oplossingen.

Als u de vordering niet voldoet, zal de beslaglegging plaatsvinden. De opbrengst die daaruit voortvloeit, gaat dan naar de schuldeiser. Een beslaglegging is een lang en kostbaar traject. Daarom adviseren wij u om de vordering alsnog te voldoen. Lukt dit niet? Bekijk dan onze pagina over hulp bij schulden.

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u een minimumbedrag overhouden om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet. Daar heeft u recht op. Controleer het overzicht van uw beslagvrije voet goed via Uwbeslagvrijevoet.nl. Klopt er iets niet? Geef dan de juiste gegevens aan ons door via info@flanderijn.nl. Geef altijd uw dossiernummer door.

Een beslagvrije voet is van toepassing wanneer een gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomen. Een deel van het inkomen valt niet onder het beslag. Dit deel heet de beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht heeft. Dit bedrag heeft u nodig om van te leven.  Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis of het bedrag dat wordt uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. Ook de premie voor de zorgverzekering valt hieronder. Meer weten? Kijk op onze Beslagvrije voet pagina voor alle info.

Wilt u zelf uw beslagvrije voet berekenen? Dat kan met de rekenmodule van de Rijksoverheid. Zodra u alle gegevens heeft ingevuld, ziet u een berekening van uw beslagvrije voet. U kunt deze gegevens printen. Geeft deze berekening een andere beslagvrije voet dan wij hebben? Neem dan contact met ons op.

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u een minimumbedrag overhouden om van te leven. Dit heet de beslagvrije voet. Daar heeft u recht op. Controleer het overzicht van uw beslagvrije voet goed via Uwbeslagvrijevoet.nl. Klopt er iets niet? Geef dan de juiste gegevens aan ons door via info@flanderijn.nl. Geef altijd uw dossiernummer door.

Stuur ons direct een kopie van uw betaalbewijs onder vermelding van uw dossiernummer. Bekijk op deze pagina op welke manieren u het betalingsbewijs kunt aanleveren. Zodra wij uw betalingsbewijs verwerkt hebben, nemen wij contact met u op.

Afhankelijk van de fase waarin een zaak zich bevindt, kunt u wel of geen bezwaar maken tegen de vordering. Soms kan dat met een simpele brief, soms heeft u daar juridische bijstand voor nodig.  Bekijk de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Als u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn als organisatie of over de werkzaamheden van een medewerker, dan kunt u uw klacht bij ons indienen via een klachtenformulier.

Het CAK staat voor Centraal Administratie Kantoor. Het CAK is een bestuursrechtelijk orgaan die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Hieronder valt onder andere het ministerie van Volksgezondheid. Heeft u een betalingsachterstand voor uw ziektekostenpremie, dan kunt u in aanraking komen met het CAK.

Indien u 6 maanden of langer geen premie betaalt voor uw zorgverzekering en niet reageert op betalingsherinneringen dan wordt u bij het CAK aangemeld voor de regeling wanbetalers. Dit is de zorgverzekeraar wettelijk verplicht.

Dit betekent dat u de 'bestuursrechtelijke premie' moet voldoen aan het CAK. Deze premie is € 138,50 per persoon, per maand (2019). U betaalt dus niet langer zorgpremie aan uw zorgverzekeraar, maar aan het CAK. Wel blijft u verzekerd bij uw eigen zorgverzekeraar. U kunt hierover meer vinden op de website van het CAK.

Door de bestuursrechtelijke premie te betalen, lost u niet de schuld af bij uw zorgverzekeraar. Die moet u nog steeds zelf aflossen. Uw lopende premie wordt alleen geïncasseerd via het CAK, dit betekent dat u geen premie meer hoeft te betalen aan uw zorgverzekeraar totdat u uw betalingsregeling bij het incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor volledig hebt ingelopen.

U kunt uzelf niet afmelden bij het CAK. Afmelden kan alleen wanneer er geen betalingsachterstand meer is of wanneer er een betalingsregeling is getroffen. Deze betalingsregeling moet wel zijn goedgekeurd door uw zorgverzekeraar. Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden bij het CAK. Zorgverzekeraars zien ook dat er steeds meer mensen premie betalen aan het CAK. Dit is geen wenselijke situatie. De meeste zorgverzekeraars staan er dan ook voor open om een oplossing met u te vinden. Neem  hierover zelf contact op met uw zorgverzekeraar.

Ons Contact Centrum is van maandag t/m donderdag bereikbaar van 08:00 tot 19:00 uur zodat u ook buiten kantoortijden contact met ons kan opnemen.  Op vrijdag zijn we bereikbaar van 08:00 tot 18:00 uur. Op zaterdag is dit van 09:00 tot 13:00. U kunt ook een terugbelverzoek indienen. Als u aangeeft teruggebeld te willen worden op een bepaalde dag en tijdstip, dan houden wij hier uiteraard rekening mee. Naast bellen kunt u ons ook bereiken per e-mail. Of bezoek één van onze kantoren. Bekijk de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.

Jazeker. U kunt teruggebeld worden op maandag t/m donderdag van 08:00 uur 's ochtends tot 19:00 uur in de avond. Op vrijdag kunt u teruggebeld worden van 08:00 uur tot 18:00 uur. Vul het terugbelformulier in en één van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Wij streven ernaar uw e-mail/brief binnen drie werkdagen te beantwoorden. Het kan zijn dat wij informatie op moeten vragen bij uw zorgverzekeraar, waardoor het antwoord langer op zich laat wachten. Uiteraard kunt u ons (vanaf de 4e werkdag) altijd bellen om te vragen waarom u nog geen reactie heeft ontvangen. Heeft het spoed? Belt u dan zo snel mogelijk. We zijn op werkdagen (behalve op vrijdag) tot 20:00 uur telefonisch bereikbaar.

Wij vragen u in dit geval de post ongeopend aan ons retour te sturen, zodat wij weten dat het adres niet correct is. Wij ondernemen dan zelf verder actie.

Tweede Paasdagmaandag 10 april 2023
Koningsdagdinsdag 27 april 2023
Hemelvaartsdagdonderdag 18 mei 2023
Tweede Pinksterdagmaandag 29 mei 2023
Eerste Kerstdagmaandag 25 december 2023
Tweede KerstdagDinsdag 26 december 2023

De Stichting BKR biedt veilige en betrouwbare informatie over leningen. Consumenten kunnen hierdoor een verantwoorde beslissing nemen over wel of niet lenen. En kredietverstrekkers kunnen beter inschatten hoe hun klant er financieel voor staat. De toetsing bij Stichting BKR is voor hen een hulpmiddel om verantwoord krediet te kunnen verstrekken. Voor meer informatie bezoekt u de website van Stichting BKR.

U voorkomt een negatieve registratie door op tijd te betalen. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u herinneringen en aanmaningen van uw kredietverstrekker. Voordat de kredietverstrekker een Achterstandsmelding bij Stichting BKR doet, waarschuwt hij u door middel van een vooraankondiging. U heeft dan nog een laatste kans om een negatieve registratie te voorkomen.

Wanneer u na herhaaldelijke verzoeken alsnog niet betaalt, wordt de letter A vermeld achter de betalingsachterstand. Door op tijd te betalen, kunt u dit voorkomen. Nadat u heeft terugbetaald, zijn er twee mogelijkheden:

 • Het contract loopt nog door. U krijgt een Herstelmelding. Er komt een H achter de lening.
 • Het contract wordt beëindigd. De A blijft achter uw lening staan en er komt een einddatum bij.

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met uw gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij Stichting BKR. Neem in dat geval eerst contact op met uw kredietverstrekker. Komt u er met hen niet uit dan verwijzen we u naar de onafhankelijke Geschillencommissie.

Een woning wordt ontruimd zodat de verhuurder weer over de woning kan beschikken om die aan iemand anders te verhuren. Bij een ontruiming worden alle personen en goederen uit het pand verwijderd en op de openbare weg geplaatst. Ook wordt er een nieuw slot op de deur geplaatst. U heeft dan geen toegang meer tot de woning.

Aan de ontruiming is al heel wat vooraf gegaan. De verhuurder heeft een aantal herinneringen aan u gestuurd. U bent door ons of een andere partij gevraagd te betalen of uw verplichtingen na te komen. Helaas is de kwestie niet opgelost. De rechter heeft u daarom veroordeeld tot betaling van de gevorderde bedragen en tot ontruiming van de woning. Ondanks de betekening van het vonnis heeft u niet voldaan aan de inhoud van het vonnis. 

De gerechtsdeurwaarder voert uw inboedel af uit de woning en plaatst deze op de openbare weg. Daarmee is zijn taak voltooid. U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel. Het mag duidelijk zijn dat als uw inboedel op straat staat, er een grote kans is op schade en/of diefstal van uw spullen. Als u zelf uw inboedel niet meeneemt of van de straat verwijdert, voert mogelijk de gemeente of woningverhuurder uw inboedel af. Hoe dit gaat verschilt per gemeente.

1) Lever uw woning leeg op
Als de gemeente of verhuurder uw inboedel moet opslaan, krijgt u de inboedel pas terug als u de opslagkosten heeft betaald. Het is dus altijd verstandig om zelf voor de datum van de ontruiming uw woning leeg te maken en de sleutels in te leveren bij ons of de verhuurder. Dat scheelt u een hoop kosten.

2) Betaal de openstaande schuld
Misschien kunt u de ontruiming nog voorkomen door de openstaande schuld te betalen of een regeling te treffen. Het is echter niet zeker of de verhuurder bereid is u in de woning te laten wonen. Wij kunnen u hier meer over vertellen. Neem dus altijd zo snel mogelijk contact op!

U hebt de mogelijkheid om de betaalachterstand  direct via iDEAL te voldoen. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde internetbankieromgeving van uw eigen bank. Ook kunt u het verschuldigde bedrag contant of per pin betalen op één van de kantoren van Flanderijn.

Lukt het u niet om te betalen binnen de gestelde termijn? Tref dan een betalingsregeling of vraag uitstel van betaling aan. Let op: een regeling of uitstel van betaling is niet altijd mogelijk.

Vul het formulier in op onze website en wij sturen u binnen 3 werkdagen een overzicht toe van uw betaalachterstand . U kunt natuurlijk ook contact opnemen via de telefoon. Onze nummers staan op onze contactpagina. Wordt u liever gebeld? Vul dan dit formulier in. Wij nemen op het door u gewenste moment contact op.

Lukt het u niet om te betalen binnen de gestelde termijn? In veel gevallen lukt het nog wel om een betalingsregeling af te spreken, maar niet altijd! Dit hangt af van de situatie. Vraag dan een regeling aan om in termijnen te betalen of maak een betalingsafspraak om het bedrag op een later moment in één keer te voldoen.

U heeft van ons het verzoek gekregen om een bedrag te betalen. Maar u bent van mening dat u deze vordering al heeft voldaan. Zorg ervoor dat wij zo snel mogelijk een kopie van uw betaalbewijs ontvangen onder vermelding van uw dossiernummer. Op deze pagina ziet u op welke manieren dit allemaal kan.

Heeft u vragen over de brief of de betalings­achterstand? Of wilt u een betalings­regeling treffen? Op onze pagina over uw hypotheek vindt u meer informatie.

Er is geen echte definitie van probleemschulden. Je kunt zeggen dat er financiële problemen zijn wanneer iemand drie maanden of langer niet aan zijn noodzakelijke financiële verplichtingen kan voldoen. Denk hierbij aan het betalen van de huur, zorgpremie en energie. Je kunt ook zeggen dat er probleemschulden zijn wanneer iemand zijn financiële situatie als onoplosbaar ervaart. Bekijk onze pagina over hulp bij schulden voor meer informatie.

Als u zelf geen oplossingen meer ziet om uw betaalachterstanden af te lossen, is het verstandig hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij een kredietbank, maatschappelijk werk of uw gemeente. Bekijk onze pagina over hulp bij schulden voor meer informatie.

Dat kan via het machtigingsformulier voor een derde in te vullen en terug te sturen. Soms is het namelijk handig dat een andere persoon iets uit uw naam doet. Als u door omstandigheden niet in staat bent uzelf te vertegenwoordigen. Of als u ergens specifieke kennis voor nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een bezwaar, een beroepschrift of bij een (hoor)zitting in de rechtbank. Die andere persoon kan een vriend, kennis en/of jurist zijn.  

Helaas is dit niet mogelijk. Wij adviseren u om een periodieke overboeking in te stellen op uw bankrekening om het bedrag van uw betalingsregeling automatisch te laten afschrijven.

Een hypotheekschuld betekent dat de maandelijkse termijnen van de hypotheek niet worden betaald.

De bank kan u vragen de hele hypotheek in een keer te betalen als er sprake is van één van de volgende voorwaarden:

 • twee of meer maandelijkse termijnen van uw hypotheek zijn niet betaald;
 • u door u hypotheekverstrekker op de hoogte bent gesteld dat u een voorwaarde niet bent nagekomen (in gebreke gesteld);
 • u niet meer in Nederland woont;
 • er sprake is van fraude, het verstrekken van valse informatie of zekerheden (zoals een onderpand) zijn onttrokken/zonder toestemming van de hypotheekverstrekker zijn verkocht/verduisterd.

Lukt het niet om op tijd te betalen? Wij staan er voor open om een betalingsregeling af te spreken. Bij het treffen van een betalingsregeling, vragen wij u altijd een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Belt u voor het treffen van een betalingsregeling naar 088 - 209 2444. U kunt ook online een verzoek doen tot een betalingsregeling. Kijk hiervoor op de website.

Ja, ook als u bent gescheiden en u niet meer in de woning woont maar uw ex-partner wel, bent u nog (mede) verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek. Ook als er een achterstand is in de betaling van de maandelijkse termijnen, bent u hier (mede) verantwoordelijk voor. Het maakt dus niet uit of u nog in de woning woont of niet. U heeft samen de hypotheek afgesloten. U bent en blijft dan samen verantwoordelijk, ook als dat betekent dat de ander (tijdelijk) niet kan betalen.

De grosse is een afschrift (een door de notaris afgegeven kopie) van een hypotheekakte. Een afschrift herkent u doordat er ‘uitgegeven voor afschrift’ op staat, het waarmerk van de notaris. Met dit waarmerk heeft het afschrift net zoveel bewijskracht als de originele akte. Zodra de deurwaarder dit afschrift bij u aflevert (= betekenen), wordt u geacht bekend te zijn met de inhoud.

Vaak wordt u tegelijkertijd opgeroepen (‘bevel gedaan’) om tot betaling van een bedrag over te gaan. Hier wordt dan een termijn aan verbonden.

Een afschrift is een ‘executoriale titel’. Een executoriale titel is een officieel stuk dat nodig is om tot executie over te gaan. Tot executie overgaan is ten uitvoer leggen, ‘afdwingen’ van een bepaalde verplichting zoals betaling van uw hypotheek. Dat houdt in dat de deurwaarder beslag mag gaan leggen op bijvoorbeeld uw inkomen. Daarnaast kan de deurwaarder met zo een titel ook beslag leggen op uw bankrekening, auto of inboedel. Voor het bezoek van de deurwaarder voor de betekening van de grosse hoeft u niet thuis te blijven. Als u niet aanwezig bent, zal de deurwaarder de stukken in een gesloten envelop bij u achterlaten.

Een restschuld is het gedeelte van uw hypotheekschuld dat niet door de verkoop van de woning betaald kan worden en dus overblijft. Deze restschuld is dus een bedrag dat u na de verkoop van de woning nog moet betalen aan uw hypotheekverstrekker.

Nee, bij het afsluiten van de hypotheek heeft u getekend voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat u alle twee verantwoordelijk bent voor het betalen van de volledige hypotheek.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunnen en mogen wij u geen informatie verstrekken over de afspraken die eventueel met uw ex-partner zijn gemaakt. Ook geven wij geen informatie over u aan uw ex-partner door. U kunt wel een opgave van de vordering ontvangen. Neem hiervoor contact met ons op via 088- 209 24 44.

Ja, u mag altijd een voorstel tegen finale kwijting doen. Dit kunt u zelf doen of via een hulpverlenende instantie. Het is van belang dat er bij een voorstel tegen finale kwijting altijd een overzicht wordt gegeven van uw inkomsten, uitgaven, eventuele andere schulden en aflossingen. Zorg ervoor dat ook de bewijsstukken van uw inkomsten, uitgaven, eventuele andere schulden en aflossingen, bijgevoegd zijn. Wij zullen het voorstel tegen finale kwijting, voorzien van advies, voorleggen aan uw hypotheekverstrekker en u over hun besluit informeren.

De afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt bij de echtscheiding in het echtscheidingsconvenant gelden alleen tussen u en uw ex-partner en niet voor de hypotheekverstrekker. Dit zijn afspraken tussen u en uw ex-partner.

Of uw erfgenamen na uw overlijden aansprakelijk zijn voor de hypotheek en/of restschuld, is volledig afhankelijk van of en hoe uw erfgenamen de nalatenschap aanvaarden of verwerpen:

 • Wanneer de nalatenschap zuiver wordt aanvaard, dan gaat de hypotheek en/of restschuld over op uw erfgenamen. Dit houdt in dat zij aansprakelijk zijn voor de hypotheek en/of restschuld.
 • Wanneer de nalatenschap wordt verworpen, zijn uw erfgenamen niet aansprakelijk voor de hypotheek en/of restschuld.
 • Bij een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap, wordt er een boedelbeschrijving gemaakt. Zijn er meer schulden dan bezittingen, dan worden uw erfgenamen niet aansprakelijk gesteld voor de schulden die overblijven na verrekening met de bezittingen.
 • Wanneer uw erfgenamen de nalatenschap direct verwerpen, krijgen zij niets uit de nalatenschap. Ook geen persoonlijke bezittingen, zoals fotoboeken of brieven. Uw erfgenamen zijn in het geval van verwerping niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap en ook niet aansprakelijk voor de hypotheek en/of restschuld.

Ja, voor alle schulden die zijn ontstaan in de periode vóór u bent toegelaten tot de WSNP geldt dat (het restant van) de vordering waarvoor de schone lei is verleend, niet meer opeisbaar is.

Als een woning wordt verkocht, maar met de opbrengst niet de hele hypotheek wordt afgelost ontstaat er een restschuld. Wanneer u een hypotheek heeft afgesloten met NHG, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld. Controleert u daarom altijd heel goed vóórdat u de woning verkoopt, of u aan alle voorwaarden voldoet.

Er zijn twee voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen:

1. Te goeder trouw
Over het algemeen voldoet u aan deze voorwaarde wanneer u de hypotheek niet of niet volledig meer kunt betalen, behoudens bijzondere omstandigheden, als gevolg van relatiebeëindiging, niet verwijtbare werkloosheid, en/of arbeidsongeschiktheid, én u hierdoor uw woning heeft verkocht. 

2. Volledige medewerking
U moet volledig hebben meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de hypotheek te komen. Dit is het geval wanneer:

a. de woning onderhands is verkocht;
b. er geen schade of achterstallig onderhoud is die negatieve invloed heeft op de waarde van de woning;
c. en u volledige medewerking heeft verleend om (beperking van het) verlies op de hypotheek te voorkomen.

 

Ja, dat kan. Zodra de woning is verkocht, maar met de verkoop niet de volledige hypotheek is voldaan, dient de hypotheekverstrekkerde totale restschuld in bij NHG. De NHG besluit vervolgens of en welk gedeelte van de restschuld wordt vergoed aan de hypotheekverstrekker.

Het kan voorkomen dat de NHG niet de totale restschuld vergoedt aan de hypotheekverstrekker. U heeft dan nog een openstaande restschuld bij uw hypotheekverstrekker. Dit deel van de restschuld moet u dan nog betalen aan de hypotheekverstrekker.

Wanneer de NHG besluit dat u geen kwijting krijgt voor het deel van de restschuld dat zij wel aan de hypotheekverstrekker hebben voldaan, vordert de NHG dat deel ook terug bij u.

Hierdoor kan het dus zo zijn dat een restschuld uiteenvalt in twee delen: een deel bij de hypotheekverstrekker en een deel bij de NHG.

Als u het niet eens bent met het besluit van de NHG, moet u zich richten tot de NHG. Wij adviseren u contact op te nemen met de NHG hierover. De NHG kan u informeren over de mogelijkheden die u heeft. Op de website www.nhg.nl kunt u ook meer informatie vinden over de criteria voor kwijtschelding en het indienen van bezwaar/verzoek tot heroverweging.

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter de NHG, heeft de invordering van de restantschulden in 2016 overgedragen aan Link Asset Services. De behandeling van uw dossier wordt daarom door Link Asset Services uitgevoerd.

Onze medewerkers zijn beschikbaar voor videobellen van maandag tot en met donderdag van 08:00 - 19:00 uur en op vrijdag van 08:00 - 18:00 uur. Wilt u liever een afspraak in het weekend? Wij zijn ook bereikbaar voor videobellen op zaterdag van 09:00 - 13:00 uur. Door te klikken op de knop 'Maak een afspraak' ziet u of de door u gewenste dag en tijdstip beschikbaar is. 

Als u het videogesprek voert met uw computer, hoeft niets te downloaden. Na het maken van de afspraak via onze website, ontvangt u per e-mail een link waarmee u kunt deelnemen aan het videogesprek via uw computer. Dit gaat via de browser met Microsoft Teams. Wilt u het videogesprek voeren met uw mobiele telefoon? Afhankelijk van het besturingssysteem van uw telefoon, moet u daarvoor de app van Microsoft Teams downloaden. Meestal is voor Android geen app nodig maar voor iOS wel.

Voor een goede videoverbinding heeft u een uploadsnelheid nodig van minimaal 12.00 Mb/s. Een gemiddeld mobiel 4G-netwerk moet voldoende zijn om te videobellen. Voor een stabiele verbinding raden wij u echter aan om gebruik te maken van een wifi-netwerk.

Wanneer uw afspraak begint, zijn video en geluid gedempt. Klik op het microfoonsymbool en videosymbool om ze te activeren.

Eventuele documenten, bewijzen en/of formulieren kunt u tijdens het gesprek gemakkelijk uploaden. Zorg er dus voor dat deze documenten digitaal op het apparaat staan waarmee u videobelt.

Als u zelf geen oplossingen meer ziet om uw schulden af te lossen, is het verstandig hulp te zoeken. Op deze pagina ziet u een overzicht van de verschillende soorten hulp die u kunt aanvragen bij betalingsproblemen.

Op basis van de AVG kunt u een aantal rechten uitoefenen:

 • het recht op inzage;
 • het recht om te wijzigen;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht om gegevens over te dragen;
 • het recht op informatie.

Wilt u beroep doen op (één van) deze rechten? Vul dan het formulier 'Verzoek over privacygegevens' in.

Waar er sprake is van onduidelijkheden of aanvullende vragen, verzoeken we u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. De taak Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG is belegd bij het kwaliteitsteam, deze functie wordt binnen Flanderijn ingevuld door mevrouw J. Bronsvoort. 

Naam : J. Bronsvoort
Organisatie: Flanderijn
Adres : ’s-Gravendijkwal 134, 3015 CC Rotterdam
Telefoon:  088-2092444
E-mailadres : rc@flanderijn.nl

Neem direct contact met ons op via WhatsApp. We kunnen u beter helpen als u direct het dossiernummer in uw bericht zet.

Start WhatsApp gesprek