Als u gedupeerde bent in de toeslagenaffaire, dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

Collectieve aanpak om schuldencrisis te voorkomen

COVID-19: hoe meer het om zich heen grijpt, hoe groter de impact op onze gezondheid en economie. Ondanks de ingrijpende kabinetsmaatregelen om...

Lees meer

Nieuws en regelgeving

Update toeslagenaffaire 3 mei

In een extra nieuwsbrief hebben we onze opdrachtgevers op 22 maart jl. geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de...

Lees meer

De norm voor maatschappelijk betrokken incasseren

De maatschappelijke interesse voor de gerechtsdeurwaarder als partij in het incasseren van vorderingen is de afgelopen jaren enorm...

Lees meer

Wat zijn de gevolgen van een gerechtelijke procedure voor een klant?

Voordat uw klant te maken krijgt met een gerechtelijke procedure, zijn er vaak al de nodige acties ondernomen om hem tot betalen te...

Lees meer

Verordening stelt grenzen aan financiële afspraken gerechtsdeurwaarders

Op 1 januari 2021 is de Verordening Grenzen Tariefmodellen Gerechtsdeurwaarders (VGtG) in werking getreden. Die verordening geldt voor alle...

Lees meer