Debiteurenbeheer

U wilt klanten die moeite hebben hun betaalverplichtingen (tijdelijk) na te komen financiële rust bieden.  Deze casussen zullen in 2020 vaker voorkomen dan in ‘normale’ tijden. Misschien heeft u hulp nodig om deze verzoeken te kunnen verwerken, op een klantvriendelijke en situatiegerichte wijze. Misschien heeft uw klant betalingsmoeilijkheden die zich al voordeden vóór de coronacrisis. Beiden vragen om een persoonlijke aanpak gericht op een financieel gezonde toekomst. Wij kunnen u die leveren middels onze (modulaire) diensten.

Wat wij voor u doen

Betalingsregeling overeenkomen

Het doel is om een door de klant bevestigde betaalafspraak overeen te komen. U geeft daarbij een instructie af met betrekking tot de richtlijnen die hierin gevolgd moeten worden. Wanneer de klant telefonisch bevestigt akkoord te gaan met de samen opgestelde betaaloplossing, dan wordt dit per e-mail opnieuw bevestigd aan de klant. 

Borging problematische schulden

Mogelijk heeft de klant meerdere betalingsachterstanden en is de klant het overzicht kwijt. De klant kan dan geholpen worden vanuit onze samenwerking met De Nederlandse Schuldhulproute. De eerste stap is dat we de klant telefonisch begeleiden in het uitvoeren van de test op www.geldfit.nl. Aan de hand van deze uitkomst zoeken we naar een maatwerkoplossing en koppelen we dit aan u terug.

Hoe wij dit voor u doen

Snelle opstart

Op basis van dagelijkse ‘openstaande posten lijsten’ kunnen we ondersteuning bieden in het reguliere proces. Dit kan op afstand ingericht worden. Binnen een aantal dagen is er een operationele omgeving geïmplementeerd. Natuurlijk kan er ook gewerkt worden met een exportbestand in bijvoorbeeld Excel of CSV. 

Klantbeleving

De klant wordt benaderd door opgeleide en ervaren creditmanagementprofessionals vanuit een servicegerichte houding. Klanten worden volledig vanuit de look and feel van uw organisatie benaderd, zowel telefonisch, per e-mail en bij verzending van uitgaande documenten. 

Online Dashboards

Middels dashboards kunt u realtime meekijken naar de resultaten en inspanningen die geleverd worden. U kunt op detailniveau inzoomen wanneer u dit wenst en tegelijk ook op procesniveau bijsturen. U blijft daarmee in control op zowel procesniveau als op klantniveau. 

Meer informatie?

We leggen u graag uit hoe onze diensten in uw situatie passen. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

T:   088 -  209 2577 
E:  betaaloplossingen@flanderijn.nl