Onze WhatsApp-dienst is momenteel niet beschikbaar voor inhoudelijke vragen. U kunt ons wel telefonisch of per e-mail bereiken. Wij streven ernaar dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Opdrachtgevers

Alles over vorderingen en oplossingen

Incasso
 • Mijn klant betaalt niet

  Mijn klant betaalt niet

  Als u een product of een dienst heeft geleverd en uw klant betaalt de factuur niet, dan kunt u het volgende doen:

  1. Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.
    
  2. Betaalt uw klant nog steeds niet na de ingebrekestelling? Dan wordt het tijd voor een volgende stap, namelijk de WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief). WIK staat voor Wet Incassokosten en is verplicht wanneer de vordering betrekking heeft op een consument. Met deze brief stelt u uw klant nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Het is van belang dat deze WIK-brief voldoet aan de onderstaande vereisten:
  • Vermelding van een betalingstermijn van 15 dagen.
  • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 15 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht.


  Voorbeeld
  Gebruik onze voorbeelden om uw klant aan te schrijven. We bieden twee WIK-brieven aan. Indien u btw kunt verrekenen, bijvoorbeeld omdat u een btw-plichtige ondernemer bent, dan wordt de btw over de incassokosten niet doorberekend aan uw schuldenaar. U kunt de btw tenslotte zelf verrekenen. Kunt u de btw niet zelf verrekenen, omdat u als privépersoon niet btw-plichtig bent, dan wordt de btw over de incassokosten doorberekend aan de uw klant. In dit geval mag u de incassokosten in de WIK-brief met 21% btw verhogen.

  Betaalt uw klant ondanks  de ingebrekestelling (WIK-brief bij consumenten) die u hebt verstuurd nog steeds niet? Wij helpen u om de vordering alsnog te innen.

  Incasso starten

 • Wat kost een incasso?

  Wat kost een incasso?

  Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Er worden pas dossierkosten aan u doorberekend op het moment dat de vordering in de minnelijke fase niet kan worden geïncasseerd. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de vordering zo snel mogelijk te innen, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

  Uw vordering wordt in behandeling genomen op basis van onze algemene voorwaarden. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven. In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.

  Meer over incassokosten

 • Incasso starten

  Incasso starten

  Onbetaalde facturen nemen veel van uw tijd in beslag. Ondanks uw pogingen om de klant alsnog te laten betalen en de ingebrekestelling (WIK-brief bij consumenten) die u hebt verstuurd, heeft uw klant helaas nog steeds niet betaald. Wij kunnen u in dit stadium helpen om de vordering alsnog te innen.

  1. U dient uw incasso-opdracht online in via onderstaand formulier ‘Incasso starten’. Onze commerciële binnendienst neemt vervolgens binnen 2 werkdagen contact met u op.
  2. Een incassospecialist start het incassotraject op.
  3. Ondertussen volgt u online uw incasso-opdracht real-time.
  4. Zodra wij de gehele vordering hebben geïncasseerd, sluiten wij het dossier en maken wij de hoofdsom aan u over.

  Heeft u nog geen ingebrekestelling verstuurd naar uw klant? Maak dan gebruik van onze voorbeeldbrieven alvorens u bovenstaand incassotraject start.

  Incasso starten

  * Verplichte velden

Diensten en oplossingen
 • Onze diensten

  Onze diensten

  Wij weten hoe vervelend het voor u als ondernemer is dat uw facturen onbetaald blijven. Schakel ons in om uw openstaande vorderingen te incasseren. Bij Flanderijn wordt het complete incassotraject uitgevoerd binnen één organisatie. Van debiteurenbeheer tot het ten uitvoer leggen van vonnissen. Met één aanspreekpunt, ongeacht in welk stadium van het incassoproces uw vorderingen zich bevinden.

  Maar Flanderijn doet méér dan alleen diensten leveren op het gebied van incasso en gerechtsdeurwaarders. Zo stellen we onze backoffice beschikbaar voor o.a. verzekeraars, makelaars/tussenpersonen, leasemaatschappijen en fleetowners en bewaken wij de financiële en maatschappelijke belangen van partijen. Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

  Bekijk onze diensten

 • Maatwerkoplossingen

  Maatwerkoplossingen

  Of u een ondernemer bent in het midden- en kleinbedrijf, een vastgoedverhuurder of een teammanager van een afdeling debiteurenbeheer: Flanderijn helpt u om onbetaalde vorderingen te innen.  Wij bieden incassowerkzaamheden aan voor:

  Bekijk alle maatwerkoplossingen

 • Samenwerkingsverbanden

  Samenwerkingsverbanden

  Flanderijn doet méér dan alleen diensten leveren op het gebied van incasso en gerechtsdeurwaarders. Zo stellen we onze backoffice beschikbaar voor o.a. verzekeraars, makelaars/tussenpersonen, leasemaatschappijen en fleetowners. Verder bewaken wij de financiële en maatschappelijke belangen van partijen.  Ook verzorgen we een vroegtijdig interventie- en regietraject dat moet voorkomen dat schuldenaren met bemiddelbare schulden in een minnelijk of wettelijk schuldhulpverleningstraject terecht komen.

  Bekijk samenwerkingsverbanden

Mijn klant betaalt niet

Als u een product of een dienst heeft geleverd en uw klant betaalt de factuur niet, dan kunt u het volgende doen:

 1. Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.
   
 2. Betaalt uw klant nog steeds niet na de ingebrekestelling? Dan wordt het tijd voor een volgende stap, namelijk de WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief). WIK staat voor Wet Incassokosten en is verplicht wanneer de vordering betrekking heeft op een consument. Met deze brief stelt u uw klant nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Het is van belang dat deze WIK-brief voldoet aan de onderstaande vereisten:
 • Vermelding van een betalingstermijn van 15 dagen.
 • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 15 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht.


Voorbeeld
Gebruik onze voorbeelden om uw klant aan te schrijven. We bieden twee WIK-brieven aan. Indien u btw kunt verrekenen, bijvoorbeeld omdat u een btw-plichtige ondernemer bent, dan wordt de btw over de incassokosten niet doorberekend aan uw schuldenaar. U kunt de btw tenslotte zelf verrekenen. Kunt u de btw niet zelf verrekenen, omdat u als privépersoon niet btw-plichtig bent, dan wordt de btw over de incassokosten doorberekend aan de uw klant. In dit geval mag u de incassokosten in de WIK-brief met 21% btw verhogen.

Betaalt uw klant ondanks  de ingebrekestelling (WIK-brief bij consumenten) die u hebt verstuurd nog steeds niet? Wij helpen u om de vordering alsnog te innen.

Incasso starten

Wat kost een incasso?

Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Er worden pas dossierkosten aan u doorberekend op het moment dat de vordering in de minnelijke fase niet kan worden geïncasseerd. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de vordering zo snel mogelijk te innen, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Uw vordering wordt in behandeling genomen op basis van onze algemene voorwaarden. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven. In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.

Meer over incassokosten

Incasso starten

Onbetaalde facturen nemen veel van uw tijd in beslag. Ondanks uw pogingen om de klant alsnog te laten betalen en de ingebrekestelling (WIK-brief bij consumenten) die u hebt verstuurd, heeft uw klant helaas nog steeds niet betaald. Wij kunnen u in dit stadium helpen om de vordering alsnog te innen.

 1. U dient uw incasso-opdracht online in via onderstaand formulier ‘Incasso starten’. Onze commerciële binnendienst neemt vervolgens binnen 2 werkdagen contact met u op.
 2. Een incassospecialist start het incassotraject op.
 3. Ondertussen volgt u online uw incasso-opdracht real-time.
 4. Zodra wij de gehele vordering hebben geïncasseerd, sluiten wij het dossier en maken wij de hoofdsom aan u over.

Heeft u nog geen ingebrekestelling verstuurd naar uw klant? Maak dan gebruik van onze voorbeeldbrieven alvorens u bovenstaand incassotraject start.

Incasso starten

* Verplichte velden

Onze diensten

Wij weten hoe vervelend het voor u als ondernemer is dat uw facturen onbetaald blijven. Schakel ons in om uw openstaande vorderingen te incasseren. Bij Flanderijn wordt het complete incassotraject uitgevoerd binnen één organisatie. Van debiteurenbeheer tot het ten uitvoer leggen van vonnissen. Met één aanspreekpunt, ongeacht in welk stadium van het incassoproces uw vorderingen zich bevinden.

Maar Flanderijn doet méér dan alleen diensten leveren op het gebied van incasso en gerechtsdeurwaarders. Zo stellen we onze backoffice beschikbaar voor o.a. verzekeraars, makelaars/tussenpersonen, leasemaatschappijen en fleetowners en bewaken wij de financiële en maatschappelijke belangen van partijen. Bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen?

Bekijk onze diensten

Maatwerkoplossingen

Of u een ondernemer bent in het midden- en kleinbedrijf, een vastgoedverhuurder of een teammanager van een afdeling debiteurenbeheer: Flanderijn helpt u om onbetaalde vorderingen te innen.  Wij bieden incassowerkzaamheden aan voor:

Bekijk alle maatwerkoplossingen

Samenwerkingsverbanden

Flanderijn doet méér dan alleen diensten leveren op het gebied van incasso en gerechtsdeurwaarders. Zo stellen we onze backoffice beschikbaar voor o.a. verzekeraars, makelaars/tussenpersonen, leasemaatschappijen en fleetowners. Verder bewaken wij de financiële en maatschappelijke belangen van partijen.  Ook verzorgen we een vroegtijdig interventie- en regietraject dat moet voorkomen dat schuldenaren met bemiddelbare schulden in een minnelijk of wettelijk schuldhulpverleningstraject terecht komen.

Bekijk samenwerkingsverbanden

Onze aanpak

Schulden horen bij een gezonde economie, maar probleem­schulden niet. Probleem­schulden zijn voor zowel de bedrijven als consumenten een groot probleem. Voor bedrijven heeft het invloed op de cashflow en de klant­relatie. En mensen die in de schulden zitten en in contact staan met een incasso­bureau doen de deur het liefst dicht, terwijl dit hun probleem vaak alleen maar groter maakt. Maar een consument die een product of dienst heeft aangekocht, moet wel de leverancier daarvoor betalen.

Uitgangspunt in onze manier van werken is dat schulden moeten worden betaald. Flanderijn doet dit echter wel op een menselijke manier en hierin zijn we innovatief. Bij Flanderijn staat de deur altijd open, voor zowel bedrijf als consument, om samen naar de oplossing te zoeken en daarmee bij te dragen aan een gezonde economie. Kortom, bij Flanderijn is iedereen aan het juiste adres en staat de deur altijd open. #dedeurstaataltijdopen

Behoud de klantrelatie

Particulieren benader je anders dan bedrijven en trouwe klanten benader je anders dan nieuwe opdrachtgevers. Het lijken open deuren. Toch komt het vaak voor dat hiermee in het debiteurenbeleid te weinig rekening gehouden wordt, met vervelende gevolgen. Als men incasso als standaard­product benadert, is de kans op schade aan een relatie aanzienlijk. Goede afspraken over de te nemen stappen en op maat gesneden communicatie richting de schuldenaar voorkomen dit. Specifieke scenario's voor subgroepen in uw klantenbestand houden niet alleen de relatie goed, maar vergroten ook nog eens de kans op gewenst betaalgedrag. Dankzij onze uitgebreide ervaring met zeer verschillende opdrachtgevers en bijbehorende schuldenaren kunnen wij u daar goed bij helpen.

Onze diensten

Onze dienstverlening is zeer breed. Naast incasso- en gerechtsdeurwaarderstaken onder­steunen wij bedrijven bij hun debiteurenbeheer. Daarbij werken we nauw samen met een aantal gerenommeerde partijen op het gebied van creditmanagement, schuldhulp­verlening, detachering en online betalingsverkeer.

Meer over onze diensten

Onze voordelen

Wij weten hoe vervelend het voor u als ondernemer is dat uw facturen onbetaald blijven. Schakel ons in om uw openstaande vorderingen te incasseren.  De werkwijze van Flanderijn biedt voordelen in het hele traject. We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Bekijk onze voordelen

Samenwerkingsverbanden

Flanderijn stelt haar backoffice beschikbaar voor onder andere verzekeraars, makelaars/tussenpersonen, leasemaatschappijen en fleetowners. Verder bewaken wij de financiële en maatschappelijke belangen van partijen.

Bekijk samenwerkingsverbanden

Minnelijk, waar het kan. Gerechtelijk, als het moet.

Vraag en antwoord

Met een WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief) krijgt een consument bij een betalingsachterstand de gelegenheid om de vordering zonder extra kosten te voldoen. Hiervoor moet een aanmaning worden gestuurd waarin de consument 15 dagen de tijd krijgt om de vordering, zonder kosten, te betalen. Deze verplichting is voortgekomen uit de Wet Incassokosten (WIK). Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

Volgens de wet dient u in uw brief aan te geven dat de vordering moet worden voldaan binnen 15 dagen nadat deze brief bij de schuldenaar is bezorgd. Geef daarom in uw brief het volgende aan: “Betaalt u het openstaande bedrag van € 1.000,00 binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

In dit traject benaderen wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

Flanderijn gebruikt als gerechtsdeurwaarderskantoor bij de uitvoering van haar opdrachten persoonsgegevens. Deze gegevens zijn – afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt – geheel of gedeeltelijk afkomstig van u als opdrachtgever. 

Zodra u een incasso-opdracht aan ons overdraagt, zijn wij de verwerkings­verantwoordelijke. De gerechts­deurwaarder voert zijn taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de gerechts­deurwaarderswet en diverse vigerende verordeningen. Dit verantwoordingskader is van toepassing ongeacht of de gerechtsdeurwaarder verwerkingen verricht die hem door wet zijn toegewezen (GDW art. 2) of vanuit nevenwerkzaamheden (GDW art. 20) zoals minnelijke incasso.

Dat u als opdrachtgever met ons een (gedetailleerd) behandel­traject overeenkomt doet hier niets aan af. Het is en blijft de gerechts­deurwaarder die de wijze van verwerking van de gegevens bepaalt, aanvullende gegevens verzamelt en gegevens eventueel corrigeert. Het is zelfs de wettelijke plicht van de gerechts­deurwaarder om onafhankelijk te zijn van instructie van derden, waaronder in het bijzonder de opdrachtgever. 

Meer informatie over de Algemene Verordenings Gegevens­bescherming vindt u bij 'Meer veelgestelde vragen' onder het kopje 'AVG'.

Allereerst dient u uw klant in gebreke te stellen door een herinnering te sturen. Hiermee wijst u uw klant op zijn of haar betalingsverplichtingen die niet zijn nagekomen. Verder biedt u deze persoon de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn de betalingsverplichtingen na te komen. Gebruik onze voorbeeldbrief van een ingebrekestelling om uw klant aan te schrijven.

Betaalt uw klant nog steeds niet na de ingebrekestelling? Dan wordt het tijd voor een volgende stap, namelijk de WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief). Dit is verplicht wanneer de vordering betrekking heeft op een consument. WIK staat voor Wet Incassokosten. Met deze brief stelt u uw klant nog éénmaal in de gelegenheid om de vordering te voldoen zonder bijkomende incassokosten. Gebruik onze voorbeelden van een WIK-brief.

Het is van belang dat deze WIK-brief (voorheen 14-dagen brief)  voldoet aan de onderstaande vereisten:

 • Vermelding van een betalingstermijn van 15 dagen.
 • Vermelding van het exacte bedrag dat na het verstrijken van deze 15 dagen aan incassokosten in rekening wordt gebracht. 

Gebruik onze voorbeeldbrief om uw klant aan te schrijven. We bieden twee brieven aan: 

De minnelijke incassoprocedure is een traject waain wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek benaderen. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen. Doelstelling van minnelijke incasso is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling zonder onnodige kosten.

Als uw klant nog steeds niet betaalt na de minnelijke incasso, kunnen wij in samenspraak met u een gerechtelijke incassoprocedure starten. De gerechtelijke fase begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen.

Bij volledige inning van uw factuur, de buitengerechtelijke kosten en eventuele overige proceskosten e.d. brengen wij aan u geen kosten in rekening. Er worden pas dossierkosten aan u doorberekend op het moment dat de vordering in de minnelijke fase niet kan worden geïncasseerd. Maar uiteraard doen wij er alles aan om de vordering zo snel mogelijk te innen, zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Uw vordering wordt in behandeling genomen op basis van onze algemene voorwaarden. Hierin wordt verwezen naar het Reglement Tarieven. In het Reglement tarieven vindt u een overzicht van de tarieven die door Flanderijn worden gehanteerd. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk te houden, wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende trajecten van dienstverlening.

Lees meer over incassokosten.

B2C
Dit hangt af van de openstaande rekening.  Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten. Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Bekijk staffel.

B2B
Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.

Met een WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief) krijgt een consument bij een betalingsachterstand de gelegenheid om de vordering zonder extra kosten te voldoen. Hiervoor moet een aanmaning worden gestuurd waarin de consument 15 dagen de tijd krijgt om de vordering, zonder kosten, te betalen. Deze verplichting is voortgekomen uit de Wet Incassokosten (WIK). Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

Volgens de wet dient u in uw brief aan te geven dat de vordering moet worden voldaan binnen 15 dagen nadat deze brief bij de schuldenaar is bezorgd. Geef daarom in uw brief het volgende aan: “Betaalt u het openstaande bedrag van € 1.000,00 binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

De termijn gaat pas lopen nadat de brief is bezorgd. De meeste brieven worden namelijk over het algemeen op de tweede dag na verzending bezorgd. Echter, een zondag, maandag of officiële feestdag tellen niet mee als tussenliggend of dag van bezorging.

Houd er voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten rekening mee dat de termijn dus niet 15 dagen meer is. Rekening houdend met de bezorgtermijn, zondagen, maandagen, officiële feestdagen en 15 dagen komt het voor dat u een termijn van 21 dagen moet aanhouden voordat de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief.

De hoogte van de buitengerechtelijke kosten verandert bij deelbetalingen. Dat betekent dat de buitengerechtelijke kosten moeten worden herberekend over het resterende openstaande saldo.

Ontvangt u dus na het versturen van de WIK-brief een betaling en is deze betaling binnen de termijn? Pas dan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten aan. U berekent de buitengerechtelijke kosten in zo’n geval over het restant van de hoofdsom dat nog betaald moet worden. Maak gebruik van onze Incassokosten Calculator

Stuurt u zelf geen brief meer, maar geeft u het dossier uit handen aan Flanderijn? Geef dan de hoogte van de betaling en de datum van ontvangst aan ons door. Wij zullen de buitengerechtelijke kosten herberekenen.

De WIK-brief moet aan de dagvaarding worden gehecht.  Hiermee toont u aan dat u uw klant heeft gevraagd om de schuld te betalen.  Bewaar daarom altijd een kopie van de WIK-brief.

Neemt een klant van u contact op naar aanleiding van de WIK-brief, maak dan een duidelijke notitie. In zo’n geval heeft uw klant de brief dus ontvangen. Dit kan van belang zijn in een procedure.

Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief. Ook kunt u de Handleiding buitengerechtelijke incassokosten downloaden, die u stap voor stap alle informatie biedt en voorbeelden van aanmaningen geeft.

Indien u btw kunt verrekenen, bijvoorbeeld omdat u een btw-plichtige ondernemer bent, dan wordt de btw over de incassokosten niet doorberekend aan uw klant. U kunt de btw tenslotte zelf verrekenen. Kunt u de btw niet zelf verrekenen, omdat u als privépersoon niet btw-plichtig bent, dan wordt de btw over de incassokosten doorberekend aan de schuldenaar. In dit geval mag u de incassokosten in de WIK-brief met 21% btw verhogen.

> Download een voorbeeld WIK-brief exclusief btw
> Download een voorbeeld WIK-brief inclusief btw
> Download Handleiding buitengerechtelijke incassokosten