Direct naar de content Direct naar de footer

Wij ondervinden momenteel een iDEAL-storing. U kunt uw betaling ook overmaken naar rekeningnummer NL74INGB0693560134 met vermelding van uw dossiernummer als betalingskenmerk.

Over Flanderijn

Flanderijn is van oorsprong een incasso- en gerechtsdeurwaarders­organisatie en bestaat al sinds 1948. In de afgelopen jaren heeft Flanderijn zich ontwikkeld tot een full-service organisatie op het gebied van creditmanagement, betalingsbeheer en administratieve ondersteuning.  Op onze nieuwe homepage vindt u een handig overzicht van alle diensten van Flanderijn

Wat doet Flanderijn?

Flanderijn is een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie. Wij worden door schuldeisers ingeschakeld om openstaande vorderingen te incasseren. Denk bijvoorbeeld aan de zorgpremie die iemand niet (meer) kan voldoen of aan problemen bij het betalen van de huur. Flanderijn onderscheidt zich door een aanpak die grotere schulden en onnodige kosten voor de schuldenaren voorkomt. Dit doen wij door serieus te kijken naar de oorzaak van het probleem en het vinden van een passende oplossing. Lukt het alsnog niet om tot een betaling te komen? Dan kan een van onze gerechtsdeurwaarders worden ingezet.

Wat doet Flanderijn, onze dienstverlening

Een breed pakket services

Onze dienstverlening is zeer breed. Naast incasso- en gerechtsdeurwaarderstaken ondersteunen wij bedrijven bij hun debiteurenbeheer, geven wij juridisch advies en voeren gerechtelijke procedures, detacheren wij medewerkers, geven wij trainingen, assisteren wij bedrijven met ons callcenter en administratieve taken en voeren wij huisbezoeken uit. We werken nauw samen met een aantal gerenommeerde partijen op het gebied van creditmanagement, schuldhulpverlening, detachering en online betalingsverkeer.

Organisatie

Flanderijn heeft een netwerk met negen kantoren, waarvan één in België.  Momenteel werken er ongeveer 600 medewerkers bij Flanderijn. Het personeelsbestand is opgebouwd uit gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, juristen, (senior) klantmedewerkers incasso, stafmedewerkers en facilitaire medewerkers. De directie wordt gevoerd door een team van gerechts­deurwaarders en niet-­gerechts­deurwaarders die allen aandeel­houder zijn van de organisatie.

Ontmoet Flanderijn

Kwaliteit

Flanderijn onderscheidt zich met een eigen kwaliteits­management­systeem, dat verder gaat dan de gangbare normen in onze branche. De Normen voor Kwaliteit van de Koninklijke Beroeps­organisaties van Gerechts­deur­waarders (KBvG) en de aanvullende kwaliteits­normen ISO 9001:2015 en ISAE 3402 zijn onderdeel van dit systeem. Onze kwaliteit wordt jaarlijks getoetst door externe auditors en regelmatige controles op grond van de internationale ISAE 3402 standaarden.

Meer over kwaliteit

Flanderijn Foundation

Flanderijn hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom hebben we de Flanderijn Foundation opgericht. Hiermee vergroten we de maatschappelijke zelfredzaamheid en weerbaarheid van jongvolwassenen. Het project The Boost geeft jongvolwassenen hun zelfvertrouwen weer terug waardoor hun kans op een baan groter wordt.

Meer over de foundation

Flanderijn Foundation, maatschappelijk verantwoord ondernemen
Flanderijn als werkgever
Flanderijn als werkgever

Met ruim 600 collega’s werken we eraan om in schuldsituaties zowel de schuldeiser als schuldenaar zo goed mogelijk te helpen. Want het gaat om geld, maar óók om mensen. Dat maakt werken bij Flanderijn veelzijdig en uitdagend.  Meer weten? Ontdek alle actuele vacatures via onderstaande button. 


Ontdek onze vacatures

Flanderijn Invordering

Flanderijn Invordering maakt onderdeel uit van Flanderijn en richt zich speciaal op de publieke sector. Flanderijn Invordering werkt in opdracht van gemeenten, water­schappen, provincies en bestuurlijke samen­werkings­verbanden in Nederland. Wij vorderen namens deze opdracht­gevers alle lokale belastingen en heffingen in, zoals bijvoorbeeld de onroerende zaak­belastingen, riool­heffingen, de verontreinigings­heffing of parkeer­belasting.

Meer over Flanderijn Invordering

Dienstverlening Flanderijn invordering, Publieke sector

Samenwerkingsverbanden

Flanderijn is betrokken bij verschillende hulpverleners en maatschappelijke organisaties. Dat is immers van groot belang bij het oplossen van schuldsituaties. Ontdek met welke partijen wij o.a. samenwerken.

Bekijk  onze samenwerkingen

Beloningsbeleid bij Flanderijn

Het beloningsbeleid heeft betrekking op de (vaste en variabele) beloning van alle betrokken medewerkers van Flanderijn waarbij rekening is gehouden met de regels over beheerst beloningsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten.

De regels over beheerst beloningsbeleid zijn gericht op alle medewerkers van Flanderijn. Binnen Flanderijn wordt gewerkt met een functiehuis waarin alle functies en rollen zijn beschreven. De functies zijn gewaardeerd op objectieve en voor alle medewerkers te raadplegen criteria. De functies zijn ingedeeld in functiegroepen. Het functiehuis is de basis voor het beloningsbeleid doordat de functiegroepen zijn gekoppeld aan salarisschalen.

De risico’s en maatregelen voor een beheerst beloningsbeleid zijn vastgelegd in het risicobeheersingssysteem van Flanderijn.

In zijn streven naar marktconforme arbeidsvoorwaarden om gekwalificeerde medewerkers langjarig aan zich te binden, is het Flanderijn toegestaan om bij bepaalde (met name leidinggevende) functies – naast een vaste beloning – ook een variabele beloning te bieden. Dit is vastgelegd in een bonusbeleid. Conform dit bonusbeleid kunnen medewerkers van Flanderijn geen variabele vergoeding ontvangen die hoger is dan 20% van het vaste inkomen.

Criteria die bij de vaststelling van de variabele beloning een rol spelen, betreffen onder meer het resultaat van de organisatie als geheel, het behalen van een aantal vooraf vastgelegde doelstellingen, de klanttevredenheid en de mate van motivatie