Direct naar de content Direct naar de footer

Samenwerkingen

Flanderijn is betrokken bij verschillende hulpverleners en maatschappelijke organisaties. Dat is immers van groot belang bij het oplossen van schuldsituaties. Ontdek met welke partijen wij onder andere samenwerken.

Nederlandse Schuldhulproute flanderijn

Stichting NSR

De huidige manier van hulpverlening is erg versplinterd.  Daarom is Flanderijn o.a. partner van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). De NSR is een publiek-private samenwerking van bedrijven, gemeenten, (hulp)interventies en andere samenwerkingspartners. Samen werken zij aan een financieel gezond Nederland. Dit doen ze door het actief aanbieden van passende tools, info of hulp. Zo weet men mensen eerder te bereiken. 

Bezoek website

Nibud Flanderijn

Het Nibud

Het Nibud is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Zij ontwikkelen, verzamelen en vertalen kennis met als doel het laten zien van financieel kwetsbare situaties en hoe deze  verbeterd  kunnen worden. Flanderijn onderhoudt al vele jaren goede contacten met het Nibud.  Onze samenwerking ligt o.a. op het gebied van data en het actief toepassen van de Nibud aflosberekenaar in onze communicatieflow.

Bezoek website

NVVK Flanderijn

De NVVK

Flanderijn heeft een  convenant met de NVVK afgesloten omtrent minnelijke schuldhulpverlening.  Het belangrijkste doel is het verder optimaliseren van de samenwerking met de NVVK -leden  (gemeenten, schuldhulporganisaties en bewindvoerders)  en om onnodige kosten en vertraging  te voorkomen.  Recent hebben we onze samenwerking verder verstevigd met een aanvullend convenant op het gebied van bestaande schuldregelingen.

Bezoek website

Gemeente Rotterdam Flanderijn

Gem. Rotterdam

Samenwerking met  de  verschillende gemeenten is noodzakelijk om de schuldenproblematiek beheersbaar te houden. Een thema dat ook centraal staat in onze campagne 'Tot hier. En nu verder'. Zo is Flanderijn onlangs een pilot gestart welke als doelstelling heeft om op schaalbare wijze schulden duurzaam op te lossen. Hiervoor hebben we een integrale samenwerking tot stand gebracht tussen de gemeente Rotterdam en 5 grote opdrachtgevers.

Bezoek website

Kenniscentrum Flanderijn

KCPEG

Flanderijn onderhoudt met diverse onderzoeksinstituten en kenniscentra waardevolle relaties, zoals met het gerenomeerde Kenniscentrum Psychologie en Economisch gedrag (KCPEG), onderdeel van de Universiteit Leiden.  Dit geeft ons de mogelijkheid om kennis te delen en  wetenschappelijk onderbouwde adviezen van het KCPEG te gebruiken om onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Kijk op KCPEG.nl voor meer info.

Bezoek website

Geldfit Flanderijn

Geldfit

Bij het maken van betalingsafspraken is ons uitgangspunt dat er geen nieuwe betalingsachterstanden ontstaan. Daar is onze dienstverlening op afgestemd en wijzen wij klanten aanvullend op services als Geldfit.nl. Dat doen we  bijna 16.000 keer per jaar, zowel via Flanderijn.nl als persoonlijk.  Op Geldfit vindt de klant tips en meer informatie over geldzaken. Ook biedt men aantal handige  online tools zoals de Geldfit-test. 

Bezoek website

Ondernemersklankbord Flanderijn

Stichting OKB

Wanneer een ondernemer in financieel zwaar weer belandt, staat deze er vaak alleen voor. Voor deze groep ondernemers die extra ondersteuning kan gebruiken heeft Flanderijn de samenwerking gezocht met stichting Ondernemersklankbord (OKB). Deze samenwerking maakt het mogelijk om ook voor ondernemers met een (complexe) financiële hulpvraag, maatwerkoplossingen te kunnen bieden. Kijk voor meer info op ondernemersklankbord.nl 

Bezoek website

SchuldenlabNL Flanderijn

Schuldenlabnl

SchuldenlabNL heeft als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken. Daartoe probeert zij, samen met diverse publieke- en private partijen, succesvolle projecten op het gebied van schuldenproblematiek landelijk op te schalen. Flanderijn is één van de partners van SchuldenlabNL en al vele jaren nauw betrokken bij de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid.  Meer info over onze samenwerking vindt u  op SchuldenlabNL

Bezoek website

Schuldhulp maatje Flanderijn

Schuldhulpmaatje

Het team van Flanderijn probeert ervoor te zorgen dat klanten waarnodig in contact komen met gemeentelijke schulhulpverlening. Landelijk doen we dit door zoveel mogelijk gebruik te maken van ons partnership met de NSR.  Dit biedt ook mogelijkheden om  door te verwijzen naar bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje. Hier gaan vrijwilligers samen met de klant aan de  slag om financieel  de zaken weer op orde te krijgen. 

Bezoek website

buurtteam Amsterdam Flanderijn

Vroeg Eropaf

Flanderijn onderhoudt met veel gemeenten uitstekende contacten.  Zo kunnen wij klanten met betalingsproblemen snel naar het juiste loket doorverwijzen. Zo werkt Flanderijn  bijvoorbeeld samen met Vroeg Eropaf, een initiatief van het Buurtteam Amsterdam.  Zij ondersteunen Amsterdammers bij het oplossen van een betaalachterstand of het treffen van betalingsregelingen.  

Bezoek website

ONSbank Flanderijn

ONSbank

Een toekomst zonder schulden voor jongeren?  Er zijn meerdere initiatieven welke jongeren proberen te steunen en weer perspectief te bieden. Onze 'eigen' Flanderijn Foundation met initiatieven als het gratis loopbaanprogramma The Boost,  is daar één van.  Maar we  werken daarnaast ook graag samen met verschillende andere organisaties zoals bijvoorbeeld de ONSbank, die een uniek programma voor jongeren met schulden bieden.

Bezoek website

Schuldenknooppunt Flanderijn

SCHULDENKNOOPPUNT

Het is onze overtuiging dat de hele keten gebaat is bij een versnelling van het proces van minnelijk schuldregelen. Met dit uitgangspunt is een aantal jaren geleden  het Schuldenknooppunt ontwikkeld en is er samenwerking gezocht met diverse partijen, waaronder Flanderijn. Middels deze samenwerkingen kan het proces van schuldregelen door het digitaal uitwisselen van uniforme berichten  verder worden versneld.

Bezoek website

Samenwerking. Het centrale thema in onze campagne 'Tot hier. En nu verder'.

Ontdek onze campagne Tot hier En nu verder

inspirerende verhalen

Wij zijn van mening dat het voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet zijn. Daarbij spelen  niet alleen de klanten met een betalingsachterstand, maar ook samenwerking met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders, hulpverleners, werkgevers, politiek en maatschappelijke organisaties een rol. In onze campagne:  'Tot hier. En nu verder.', delen wij een aantal  inspirerende verhalen.

Inspirerende verhalen