Direct naar de content Direct naar de footer

Privacyverklaring

Flanderijn respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Flanderijn. Door gebruik te maken van deze website, accepteert u het privacybeleid.

Flanderijn is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Als u via onze website een website van een derde bezoekt, raden wij u aan ook het privacystatement en de disclaimer van de website die u bezoekt te lezen. Flanderijn draagt geen verantwoordelijkheid voor de verkrijging van persoonsgegevens door deze websites. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Inhoudsopgave:


Verwerken van persoonsgegevens

Flanderijn verwerkt bij het uitoefenen van haar werkzaamheden persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens wordt gedaan binnen de kaders van wettelijke regels. Flanderijn is verantwoordelijke voor de privacygegevens op grond van haar wettelijke en/of ambtelijke aan gerechtsdeurwaarders voorbehouden taak. Als wij uw persoonsgegevens verwerken volgen wij de volgende wetgeving:

 • Wet bescherming persoonsgegevens
  Vanaf 25 mei 2018 is deze wet vervangen door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De gerechtsdeurwaardersverordering.

Uw rechten
Op basis van de AVG kunt u een aantal rechten uitoefenen:

 • het recht op inzage;
 • het recht om te wijzigen;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht om gegevens over te dragen;
 • het recht op informatie.

Wilt u een beroep doen op (één van) deze rechten? Vul dan het formulier 'Verzoek over privacygegevens' in.

Verzoek over privacygegevens

Functionaris Gegevensbescherming
Waar er sprake is van onduidelijkheden of aanvullende vragen, verzoeken we u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. De taak Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG is belegd bij de afdeling Risk & Compliance, deze functie wordt binnen Flanderijn ingevuld door mevrouw J. Bronsvoort. 

Naam : J. Bronsvoort
Organisatie: Flanderijn
Adres : ’s-Gravendijkwal 134, 3015 CC Rotterdam
Telefoon: 088-2092444
E-mailadres : rc@flanderijn.nl


Privacytoezichthouder
In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heeft u een klacht over hoe er met uw privacygegevens wordt omgegaan dan kunt u contact opnemen met de AP.

Data-analyse
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij technische informatie. De volgende informatie gebruiken wij voor data-analyse:

 • het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone;
 • informatie over het besturingssysteem van uw apparaat;
 • de internetbrowser waarmee u surft;
 • de delen van de website die u bezoekt of gebruikt;
 • de duur van uw bezoek;
 • de onderwerpen die u bekijkt.

Wij verzamelen daarnaast informatie over hoe onze nieuwsbrief wordt gelezen, door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Informatie over onze diensten
Uw persoonsgegevens kunnen door Flanderijn gebruikt worden om u te informeren over onze producten en diensten. Via verschillende formulieren op de website van Flanderijn vragen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij ook als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt of op een andere manier met ons in contact treedt.

Wilt u geen mailings meer van ons ontvangen? Meldt u dan af. Dit kan door te klikken op de link ‘afmelden’ onderaan de e-mail die u heeft ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt door Flanderijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als:

 • u toestemming heeft gegeven;
 • de wet ons daartoe verplicht;
 • uitvoering van een overeenkomst tussen u en Flanderijn.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten (bijvoorbeeld Facebook Messenger of WhatsApp) naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Telefonisch contact
Telefonische gesprekken kunnen worden opgenomen en gebruikt worden voor kwaliteitsdoeleinden.

Videobellen
Via onze website bieden wij de mogelijkheid aan voor videobellen. Hiervoor gebruiken wij Microsoft Teams. Voor de privacyverklaring van Microsoft verwijzen wij u naar hun website. De gesprekken via videobellen nemen wij niet op tenzij u daar nadrukkelijk om verzoekt of we gezamenlijk van mening zijn dat het verstandig is het gesprek op te nemen. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van het vastleggen van het gesprek.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring behalve als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
Wij voeren regelmatig klanttevredenheidsonderzoek uit om inzicht te verkrijgen in de beleving en tevredenheid van onze klanten. Op basis daarvan kunnen wij de klantervaring en onze diensten verbeteren. Het klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit een vragenlijst die wij per e-mail aan klanten sturen op basis van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Doeleinden klanttevredenheidsonderzoek:

 • Optimaliseren van onze dienstverlening;
 • Verbeteren van de klantgerichtheid van onze medewerkers;
 • Analyse van waardering van onze diensten, inclusief onze communicatie;
 • Betere en efficiëntere dienstverlening.


Verwerkingen voor klanttevredenheidsonderzoek:

 • E-mailadres, dossiernummer.
 • Door de klant ingevulde en teruggestuurde antwoorden. Deze verwerkt en gebruikt Flanderijn voor analyses of intern marktonderzoek.
 • Flanderijn vraagt of zij contact met de klant mag opnemen met betrekking tot de antwoorden. Alleen als het antwoord ‘ja’ is, nemen we mogelijk contact met de klant op.


Voor een klanttevredenheidsonderzoek kunnen wij gespecialiseerde bedrijven inschakelen.
Voor zover die bedrijven de gegevens verwerken ten behoeve van Flanderijn, doen zij dit als verwerker. We zullen alleen de noodzakelijke gegevens (e-mailadres en dossiernummer) met dergelijke bedrijven delen voor de analyse van klanttevredenheid. Deze noodzakelijke gegevens worden direct na verzending van het klanttevredenheidsonderzoek verwijderd door de betreffende bedrijven. De klantgegevens zijn voor niemand anders dan Flanderijn in te zien. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij niet voor marketingdoeleinden.

Wat is de grondslag van deze verwerkingen?
De verwerkingen van uw gegevens voor klanttevredenheidsonderzoek, waaronder het analyseren van uw ingevulde en teruggestuurde antwoorden, zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen. Het dient als uitgangspunt voor ons marketing- en communicatiebeleid en de verbetering van onze diensten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor dit doel?
Voor de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek geldt een bewaartermijn van maximaal 3 maanden, daarna zullen wij de gegevens verwijderen. Op die manier blijven gegevens beschikbaar voor rapportages maar zijn ze niet tot personen te herleiden.

Geldfit Direct
Flanderijn kan klanten met ernstige betaalachterstanden adviseren om contact op te nemen met een vrijwilligersorganisatie of met een gemeente voor schuldhulp. Flanderijn kan daarbij helpen door persoonsgegevens via een aanvraagformulier van Geldfit Direct rechtstreeks te verzenden naar een organisatie of gemeente. Deze aanvraag wordt alleen verzonden als de klant daar zelf toestemming voor heeft gegeven. De toestemming wordt telefonisch vastgelegd en drie maanden bewaard. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de klant.

Gemeentelijke schuldhulp
Flanderijn kan klanten met ernstige betaalachterstanden adviseren om contact op te nemen met de gemeente voor schuldhulp. Flanderijn kan daarbij helpen door de betreffende  persoonsgegevens via ons eigen aanvraagformulier rechtstreeks te verzenden naar de gemeente. Deze aanvraag wordt alleen verzonden als de klant  daarzelf toestemming voor heeft gegeven. De toestemming kan op twee manier worden vastgelegd en bewaard: telefonisch of schriftelijk. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door de klant.

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, om campagnes en communicatie zo relevant en efficiënt uit te voeren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op de website van Flanderijn kunt u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies via de pop-up die aan het begin van uw websitebezoek verschijnt onderin uw scherm.

De cookies van Flanderijn
Flanderijn streeft ernaar ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring heeft als u onze website bezoekt. Terwijl u surft op website van Flanderijn kan data van uw activiteiten worden verzameld met het doel begrip te krijgen van het gebruik van bepaalde secties van de website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics en Salesforce Pardot.

Google Analytics stelt Flanderijn in staat te analyseren hoe uw interactie met de content op de website verloopt. Om te voorkomen dat uw persoonlijke data in handen komen van Google zetten we deze tool zo in dat het verzamelen van IP-adressen wordt voorkomen. Het is zowel voor Flanderijn als Google niet mogelijk om u en uw online activiteiten te identificeren.

Flanderijn maakt, als u toestemming verleent, ook gebruik van cookies van Pardot (een tool van Salesforce) om informatie over het surfgedrag te verzamelen zonder dat dit invloed heeft op de gebruikerservaring. Wanneer u een document van onze website downloadt en daarbij uw gegevens (inclusief emailadres) heeft ingevuld, gebruikt Flanderijn de Pardot cookies om u relevante e-mails te sturen op basis van uw gedrag op de website. U krijgt bij een bezoek aan de website van Flanderijn de keus om het gebruik van deze cookies te accepteren. Zo lang u geen keuze maakt of het gebruik van deze cookies niet accepteert, zal Flanderijn deze cookies niet gebruiken.

Cookies-instellingen
Als u het niet eens bent met het gebruik van cookies kunt u uw browser zo instellen dat het gebruik hiervan wordt beperkt of uitgesloten. Uw browser kan u voorzien van informatie en controle over cookies. U kunt via uw browser alerts instellen die melden wanneer een cookie wordt gebruikt en u kunt deze accepteren of afwijzen. U kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of alleen cookies te accepteren die wordt geretourneerd naar de oorspronkelijke servers. U kunt in het algemeen de cookies op uw browser uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op de mogelijkheid om de website van Flanderijn te bezoeken.

Om er zeker van de zijn dat u uw weg kunt vinden bij het aanpassen van instellingen treft u hieronder een aantal links aan die kunnen helpen bij het op de juiste manier configureren van andere browsers die u in gebruik kunt hebben.

Cookies settings in Internet Explorer
Cookies settings in Google Chrome 
Cookies settings in Safari
Cookies settings in Firefox

Melden datalek
Flanderijn houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Een ernstig datalek van persoonsgegevens wordt binnen 72 uur na constatering gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. U kunt een datalek melden door een e-mail te sturen aan rc@flanderijn.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

19 maart 2021