Direct naar de content Direct naar de footer

Onze aanpak

Een organisatie die denkt in oplossingen. Dat is waar Flanderijn bekend om staat. Niet alleen in de richting van opdrachtgevers maar ook in die van schuldenaren. Samen lossen we het op!

Flanderijn, Klantrelatie, 3333x2000, 2022

Behoud de klantrelatie

Particulieren benader je anders dan bedrijven en trouwe klanten benader je anders dan nieuwe opdrachtgevers. Het lijken open deuren. Toch komt het vaak voor dat hiermee in het debiteurenbeleid te weinig rekening gehouden wordt, met vervelende gevolgen. Als men incasso als standaard- product benadert, is de kans op schade aan een relatie aanzienlijk. Goede afspraken over de te nemen stappen en op maat gesneden communicatie richting de debiteur voorkomen dit. Specifieke scenario's voor subgroepen in uw klantenbestand houden niet alleen de relatie goed, maar vergroten ook nog eens de kans op gewenst betaalgedrag. Dankzij onze uitgebreide ervaring met zeer verschillende opdrachtgevers en bijbehorende debiteuren kunnen wij u daar goed bij helpen.

Onze voordelen

Wij weten hoe vervelend het voor u als ondernemer is dat uw facturen onbetaald blijven. Schakel ons in om uw openstaande vorderingen te incasseren.  De werkwijze van Flanderijn biedt voordelen in het hele traject. We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

Bekijk onze voordelen

Minnelijk, waar het kan. Gerechtelijk, als het moet.

Onze incassodiensten

Pre-incasso

Soms helpt een duwtje in de rug. Bijvoorbeeld een waarschuwende brief, e-mail of telefoontje dat een vordering uit handen gegeven zal worden wanneer er niet tijdig wordt betaald. In consumentenzaken moet deze brief aan allerlei wettelijke eisen voldoen. Daar helpen wij u graag bij!

  •  Gemakkelijk en laagdrempelig
  •  De betaling wordt direct gedaan op uw rekening
  •  Geen extra kosten voor uw klant

Naar pre-incasso

Flanderijn betalen, 3333x2500, 2022

Minnelijke incasso

Soms helpen ook vriendelijke verzoeken niet en moet u de vordering ter incasso uit handen geven. We starten dan een minnelijke incassoprocedure. In dit traject benaderen wij uw klant schriftelijk, telefonisch en waar nodig met een persoonlijk bezoek. De vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten. Doelstelling is de betaling van uw vordering, of ineens, of via een betalingsregeling. Zonder onnodige kosten!
 

  •  Persoonlijk contact staat voorop
  •  Oplossingsgerichte aanpak
  •  70% van de vorderingen wordt minnelijk betaald

Naar minnelijke incasso

Gerechtelijke incasso, Flanderijn

Gerechtelijke incasso

Betaalt uw klant nog steeds niet na het minnelijke incassotraject? Dan kunnen wij in samenspraak met u een gerechtelijke incassoprocedure starten. In deze procedure verzoeken wij de rechter uw klant tot betaling van de vordering te veroordelen. Met de uitspraak kunnen wij betaling afdwingen, bijvoorbeeld door beslaglegging op het inkomen of andere vermogensbestanddelen. Ook in dit traject staat bij Flanderijn het voorkomen van onnodige kosten voorop.

  •  Naadloze overgang van minnelijk naar gerechtelijk
  •  Geen verhaal? Geen procedure!
  •  Geen nodeloze kosten

Naar gerechtelijke incasso

Vraag & Antwoord

Een incasso wordt uitgevoerd om een betaling te innen bij een klant of een afnemer van uw producten of diensten. U kunt dit ook via automatische incasso zelf innen. Wanneer de betaling uitblijft, dan kunt u een incassotraject bij een incassobureau of deurwaarderskantoor starten. Meer weten? Op onze website vindt u een handig overzicht welke incasso mogelijkheden er zijn. 

Een incasso is het traject dat een incassobureau of deurwaarder doorloopt om een betalingsachterstand van uw klant om te zetten in een betaling. Dit traject bestaat uit het pre-incasso traject, het minnelijke traject en het gerechtelijke traject. Meer weten? Op onze nieuwe infopagina vindt u meer info over hoe een incassotraject werkt.

Voor een incasso opdracht kunt u contact zoeken met een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder. De samenwerking met een gerechtsdeurwaarder heeft als voordeel dat men alle expertises in huis heeft en mocht een gang naar de rechtbank noodzakelijk zijn, dan kan een gerechtsdeurwaarder dit voor u. Een incassobureau heeft deze mogelijkheid niet.  Meer weten hoe u een incasso kunt starten? Op onze nieuwe infopagina vindt u alle informatie. 

Een Incasso starten bij Flanderijn is eenvoudig. Dit doet u heel gemakkelijk online via onze website. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen gaan onze incasso experts direct voor u aan de slag. Vaak hebben zij nog wat extra informatie nodig, dit verschilt per dossier. Mocht dit het geval zijn dan nemen zij telefonisch contact met u op. 

Met een WIK-brief (voorheen 14-dagenbrief) krijgt een consument bij een betalingsachterstand de gelegenheid om de vordering zonder extra kosten te voldoen. Hiervoor moet een aanmaning worden gestuurd waarin de consument 15 dagen de tijd krijgt om de vordering, zonder kosten, te betalen. Deze verplichting is voortgekomen uit de Wet Incassokosten (WIK). Op onze website vindt u voorbeelden van de  WIK-brief die u gratis kunt downloaden.

De termijn gaat pas lopen nadat de brief is bezorgd. De meeste brieven worden namelijk over het algemeen op de tweede dag na verzending bezorgd. Echter, een zondag, maandag of officiële feestdag tellen niet mee als tussenliggend of dag van bezorging.

Houd er voor de verschuldigdheid van de buitengerechtelijke kosten rekening mee dat de termijn dus niet 15 dagen meer is. Rekening houdend met de bezorgtermijn, zondagen, maandagen, officiële feestdagen en 15 dagen komt het voor dat u een termijn van 21 dagen moet aanhouden voordat de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn.  Op onze nieuwe infopagina Incasso starten vindt u meer info wanneer u het beste een incassobureau kunt inschakelen.

De hoogte van de buitengerechtelijke kosten verandert bij deelbetalingen. Dat betekent dat de buitengerechtelijke kosten moeten worden herberekend over het resterende openstaande saldo.

Ontvangt u dus na het versturen van de WIK-brief een betaling en is deze betaling binnen de termijn? Pas dan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten aan. U berekent de buitengerechtelijke kosten in zo’n geval over het restant van de hoofdsom dat nog betaald moet worden. Maak gebruik van onze Incassokosten calculator.

Stuurt u zelf geen brief meer, maar geeft u het dossier uit handen aan Flanderijn? Geef dan de hoogte van de betaling en de datum van ontvangst aan ons door. Wij zullen de buitengerechtelijke kosten herberekenen.

De WIK-brief moet aan de dagvaarding worden gehecht.  Hiermee toont u aan dat u uw klant heeft gevraagd om de schuld te betalen.  Bewaar daarom altijd een kopie van de WIK-brief.  

Wij bieden voorbeelden van de WIK-brief. Ook kunt u de Handleiding buitengerechtelijke incassokosten downloaden, die u stap voor stap alle informatie biedt en voorbeelden van aanmaningen geeft.

Indien u btw kunt verrekenen, bijvoorbeeld omdat u een btw-plichtige ondernemer bent, dan wordt de btw over de incassokosten niet doorberekend aan uw klant. U kunt de btw tenslotte zelf verrekenen. Kunt u de btw niet zelf verrekenen, omdat u als privépersoon niet btw-plichtig bent, dan wordt de btw over de incassokosten doorberekend aan de schuldenaar. In dit geval mag u de incassokosten in de WIK-brief met 21% btw verhogen.

> Download een voorbeeld WIK-brief exclusief btw
> Download een voorbeeld WIK-brief inclusief btw
> Download Handleiding buitengerechtelijke incassokosten

Volgens de wet dient u in uw brief aan te geven dat de vordering moet worden voldaan binnen 15 dagen nadat deze brief bij de schuldenaar is bezorgd. Geef daarom in uw brief het volgende aan: “Betaalt u het openstaande bedrag van € 1.000,00 binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”. Op onze website vindt u voorbeelden van de  WIK-brief die u gratis kunt downloaden. 

Neemt een klant van u contact op naar aanleiding van de WIK-brief, maak dan een duidelijke notitie. In zo’n geval heeft uw klant de brief dus ontvangen. Dit kan van belang zijn in een procedure. Op onze website vindt u voorbeelden van de  WIK-brief die u gratis kunt downloaden.

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact