­­HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN, ER WORDT BIJ JE AANGEBELD EN INEENS STA JE OOG IN OOG MET EEN gerechtsDEURWAARDER. LOS VAN HET FEIT OF DIT wel of gEEN VRIENDELIJK PERSOON IS, DE ERVARING OP ZICH IS NATUURLIJK ALLES BEHALVE PRETTIG. MAAR WAT KOMT DE DEURWAARDER NU EIGENLIJK DOEN? WAT MAG HIJ WEL EN WAT MAG HIJ NIET? JE LEEST DE ANTWOORDEN IN DIT blog EN HOE JIJ HIER HET BESTE MEE OM KUNT GAAN.

Wat is precies een gerechtsdeurwaarder?
In ieder juridisch traject waarbij geprocedeerd wordt, kom je hem tegen: de gerechtsdeurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die niet door de staat wordt betaald. Het is dus een eigenlijk een ondernemer die ambtelijke handelingen uitvoert. Denk daarbij aan het uitbrengen van dagvaardingen, het opstellen van akten, het betekenen van (gerechtelijke) stukken, het executeren van vonnissen, het ontruimen van woningen, toezicht houden op openbare verkopingen, etc. Je kunt dus wel zeggen dat een deurwaarder een functie heeft met veel verantwoordelijkheden. Het is juist daarom dat deze beste man of vrouw een opleiding van 3 jaar heeft moeten volgen, exclusief een stage voor de duur van 1 jaar.

Verricht een gerechtsdeurwaarder ook standaard incassowerkzaamheden?
Vrijwel alle gerechtsdeurwaarders bieden hun opdrachtgevers ook aan om incassowerkzaamheden te verrichten. Maar natuurlijk heeft een deurwaarder zich ook bij incasso aan de wet- en regelgeving te houden. Zo dient hij ervoor te zorgen dat een particulier altijd een WIK-brief ontvangt, alvorens hij incassokosten in rekening mag brengen. Betaal je de openstaande factuur niet aan de deurwaarder? Dan zal er waarschijnlijk een bericht verzonden worden aan zijn opdrachtgever met het advies om een gerechtelijke procedure te starten. #gewoonbetalendus!

Ik heb een dagvaarding ontvangen en moet naar de rechtbank
Wanneer jij niet reageert op alle betalingsherinneringen, in welke vorm dan ook, dan is de kans groot dat de gerechtsdeurwaarder opdracht krijgt om een gerechtelijke procedure te starten. Hij zal dan een dagvaarding opstellen en deze aan je betekenen. Het liefst overhandigt de gerechtsdeurwaarder de stukken persoonlijk aan je. Hij kan dan ook informatie geven over de procedure en de mogelijkheden voor het voeren van verweer of het betalen van de vordering.

Na het afronden van de procedure bij de rechtbank volgt er een vonnis. Oftewel de beslissing van de rechter. Geeft de rechter de eisende partij gelijk, dan stelt de gerechtsdeurwaarder je nog éénmaal in de gelegenheid om de openstaande rekening te betalen. Houd er wel rekening mee dat de kosten inmiddels een stuk zijn opgelopen. Er zijn namelijk handelingen verricht die geld kosten, waaronder het opstellen van de dagvaarding, het betekenen van de dagvaarding, het voeren van de procedure en het griffierecht. Het is dus in de meeste gevallen niet verstandig om het op een gerechtelijke procedure aan te laten komen, zeker wanneer je het eens bent met de vordering.

Wordt er niet gereageerd op het verzoek van de gerechtsdeurwaarder om te betalen, dan zal hij overgaan tot beslaglegging. Hij kan beslag leggen op je inkomen (ook toeslagen van de Belastingdienst), op je inboedel, op je auto/motor/fiets/boot, op je woning, op het saldo van de bankrekening, etc. De opbrengsten van deze beslagen worden gebruikt om de schuld af te lossen maar deze maatregelen kosten wel geld. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen om een oplossing te zoeken of de financiële situatie te bespreken. Ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld hulpverlening kunnen dan bijvoorbeeld aan de orde komen.

Maar wacht eens even, volgens mij is er iets fout gegaan...
Ook een gerechtsdeurwaarder is maar gewoon een mens. Iemand die thuis een gezin heeft, een sport beoefent of lange wandelingen maakt met z’n hond. Mensen maken fouten, zo ook een deurwaarder of zijn opdrachtgever.

 1. Verkeerd adres
  Elke deurwaarder heeft toegang tot de BRP-gegevens (Basisregistratie Personen). Hierin kan hij opzoeken op welk adres iemand woonachtig is. Heb jij een dagvaarding of vonnis niet ontvangen omdat er een foutief adres is gebruikt? Controleer dan bij de gemeente waar je staat ingeschreven en of dit overeenkomt met het adres waar je woont. Neem direct contact op wanneer het adres niet juist is.
   
 2. Je hebt al betaald
  Het kan natuurlijk voorkomen dat een gerechtsdeurwaarder bij je aanbelt, maar dat je de rekening al hebt betaald. Maar wees gerust, als jij kunt aantonen dat je alles al hebt betaald, dan zal een deurwaarder snel weer zijn weg naar huis vervolgen. En wanneer je de deurwaarder niet persoonlijk hebt gesproken, neem dan zo snel mogelijk contact op met zijn kantoor.
   
 3. Onjuist beslag
  Het kan voorkomen dat een deurwaarder onjuist beslag legt. Bijvoorbeeld op een inboedel van een ander of op een deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. Neem dan direct contact op met de gerechtsdeurwaarder. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kun je het beste contact opnemen met een advocaat of bijvoorbeeld Het Juridisch Loket. Uiteindelijk kan de rechter de schuldeiser veroordelen om het beslag op te heffen en de eventuele schade te vergoeden.

Wat kan ik het beste doen als er een gerechtsdeurwaarder bij mij aanbelt?
Laten we eens beginnen met wat je het beste niet kunt doen wanneer een gerechtsdeurwaarder contact met je opneemt, namelijk je ‘kop in het zand steken’. Het heeft absoluut geen zin om situaties te ontwijken, dat zorgt op de lange termijn alleen maar voor meer stress en meer schulden.  We zijn enorm geïnteresseerd  in jouw persoonlijke situatie. Op basis van jouw verhaal kunnen we namelijk samen kijken welke oplossing gevonden kan worden. Er is bijna altijd een oplossing mogelijk, behalve wanneer iemand niet reageert. Flanderijn heeft niet het doel om jou nog verder in de schulden te helpen, maar juist om samen met jou de situatie onder controle te krijgen. Sta ons - of een andere deurwaarder - dus altijd te woord, het is in je eigen belang!

Geschreven door: Ferry Boom, accountmanager Flanderijn