Een mooie herfstdag, een historische locatie in hartje Leiden en een belangrijk thema: Schulden en financiële stress bij jongeren.

In het Weeshuis, thuisbasis van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (verbonden aan de Universiteit Leiden) kwamen verschillende wetenschappers, professionals uit het werkveld, een ervaringsdeskundige en andere geïnteresseerden bij elkaar. Aan deze verrassend samengestelde groep werden inzichten gedeeld over het complexe systeem waar jongeren met schulden mee te maken hebben (Roeland van Geuns - Lector Armoede Interventies, HvA), de neurowetenschappelijke kant van schulden (Wouter van den Bos – Neurowetenschapper/ontwikkelingspsycholoog, UvA en Wilco van Dijk - Hoogleraar Psychologie, UvL) en het indrukwekkende ervaringsverhaal van een jonge vrouw. Hoe meet je financiële stress? Wat is de impact van stress op het nog ontwikkelende brein? Welke relatie heeft dat tot overtuigingen bij jongeren? Welk gedrag en keuzes heeft dat tot gevolg? De omvang van het armoede- en schuldenprobleem bij jongeren blijkt omvangrijk en zorgelijk. Flanderijn kan dat bevestigen vanuit de incassopraktijk. Michel van Leeuwen, directeur Flanderijn, heeft de aanwezigen op het symposium meegenomen in de trends wat betreft betaalgedrag bij jongeren en concrete voorbeelden van hoe een deurwaarder met jongeren in gesprek gaat over de aanpak van schulden.

Flanderijn wil ook deze doelgroep op de beste manier ondersteunen zodat voorkomen kan worden dat jongeren een valse start op de arbeidsmarkt maken omdat zij schulden hebben. Omdat dit voor Flanderijn een belangrijk thema is zijn we in mei 2021 met het Kenniscentrum een onderzoeksproject gestart. Doel is om gedragsinterventies te ontwikkelen en te testen die jongeren helpt om hun schulden proactiever aan te pakken. Een aantal van onze opdrachtgevers heeft zich bij het onderzoek aangesloten. Begin 2022 presenteren het Kenniscentrum en Flanderijn de bevindingen en succesvolle interventies. Zo draagt Flanderijn actief bij aan het oplossen en voorkomen van schulden bij jongeren.