De rechtbank Rotterdam start vanaf juni 2021 voor de behandeling van huurachterstanden een pilot. De rechtbank werkt hierin samen met enkele (grote) woningcorporaties, gerechtsdeurwaarderskantoren en de schuldhulpverlening. Flanderijn neemt deel aan deze pilot. Wij hopen op deze manier voor onze opdrachtgevers en klanten snelle en passende oplossingen te vinden ter voorkoming van huisuitzettingen.

Aparte huurzitting
De Rechtbank Rotterdam heeft voor de komende maanden aparte huurzittingen gepland. Het gaat om huurzaken, waarin de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst vordert en de ontruiming van het gehuurde wegens een huurachterstand. Bij elke zitting zal een schuldenfunctionaris aanwezig zijn.

Bijsluiter bij de dagvaarding
Bij de dagvaarding ontvangt de klant een bijsluiter (opgesteld door de Rechtbank Rotterdam) waarin staat wat het doel is van de zitting: het direct zoeken van een oplossing in de vorm van een betalingsregeling.

Huurachterstand klopt
Als de klant de huurachterstand erkent, bespreekt de rechter met de klant en de jurist van Flanderijn op welke wijze die achterstand ingelopen kan worden. Op de (rol)zitting is Flanderijn (namens de verhuurder) dus aanwezig. Op die manier kan op de zitting dus direct een oplossing worden bedacht in de vorm van een betalingsregeling. Die regeling zal de kantonrechter vastleggen in een vonnis.

Meerdere schulden?
Ook als de klant meerdere schulden heeft en daardoor de huur niet kan betalen, is het van groot belang dat de klant verschijnt op de zitting. Dit staat ook in de bijsluiter. De rechtbank heeft in het kader van een pilot een schuldenfunctionaris aangesteld. Deze functionaris kan makkelijk en snel contact leggen met de gemeente Rotterdam om de klant te helpen met schuldsanering. Op de zitting kan de schuldenfunctionaris ervoor zorgen dat de klant een afspraak krijgt met een medewerker van de afdeling Schuldhulpverlening.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres:
verzoeken.juristen@flanderijn.nl.