Onze opleidingspartner Pactis Vakopleidingen heeft een unieke vakopleiding ontwikkeld: "Stress-sensitief werken in het incassodomein".

Een stress-sensitieve benadering is tegenwoordig gebruikelijk in hulpverleningsrelaties. Daarbij is het doel zoveel mogelijk stress weg te nemen en in ieder geval door uw acties geen stress toe te voegen. Cliënten met multiproblematiek ervaren vaak schaarste. Dit doet iets met uw brein; het leidt tot een tunnelvisie, kortetermijndenken en "kop in het zand". Stress-sensitief werken laat mensen weer breder kijken, haalt koppen uit het zand en stelt mensen in staat langere-termijndoelen te stellen.

In het incassodomein staat het incasseren van openstaande nota's voorop. Binnen dit kader is er alle ruimte om stress-sensitief te werken.