Hét voordeel om een buitendienstmedewerker in de incassofase in te zetten, is puur om de verhaalsmogelijkheden (verder) in kaart te brengen indien we geen contact met de klant konden leggen en als we de klant niet vanuit onze database kennen.

Op het juiste moment een klantbezoek brengen kan de klanttevredenheid verhogen, mits de benadering professioneel en oplossingsgericht plaatsvindt natuurlijk. Daarnaast komt het inzetten van een buitendienstbezoek ook tegemoet aan de persoonsgerichte, sociaal maatschappelijk verantwoorde wijze van incasseren. Neem als voorbeeld een dreigende problematische schuldsituatie: aan de klant kan direct worden voorgelegd of contact met lokale schuldhulpinitiatieven of de Nederlandse Schuldhulproute gewenst is. Of er wordt tijdens een huisbezoek een betalingsregeling voorgesteld. Persoonlijk contact doet vaak veel meer dan een brief of een telefoongesprek. Veel mensen durven namelijk zelf geen contact te leggen uit angst om geen oplossing te krijgen.

Tijdens een huisbezoek heeft een buitendienstmedewerker meer zicht op de inboedel van jouw klant, de staat van het woonhuis, of het een huur- of koopwoning is en of er eventuele een auto in bezit is. Ook kan tijdens een gesprek naar voren komen of de klant inkomstenbronnen heeft.

Het inzetten van een buitendienstbezoek heeft dus voordelen voor zowel jouw bedrijf, je klant, als de externe incassopartij aangezien er geen onnodige kosten worden gemaakt. Ben je op zoek naar een incassopartner? Kies er dan altijd één die werkt met buitendienstmedewerkers zodat verdere (financiële) problemen worden voorkomen.

Het duurzaam oplossen van betalingsachterstanden is een win-win situatie voor klanten en opdrachtgevers van Flanderijn. Want wat betekent het voor jou als opdrachtgever (schuldeiser) als klanten niet meer terugkeren in betalingsachterstand? Wat bespaart je dat aan kosten in jouw eigen debiteurenproces en wat levert jou een verlaging van de DSO op? Wil je weten hoe wij dit doen? Laat je vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. Flanderijn levert oplossingsgerichte en duurzame minnelijke- en gerechtelijke incassoprocessen.

Meer weten over onze incassoprocessen? Bekijk het hier.

ONZE INCASSODIENSTEN