In een extra nieuwsbrief hebben we onze opdrachtgevers op 22 maart jl. geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de toeslagenaffaire. Belangrijkste boodschap was dat via een wijziging in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) een afkoelingsperiode (moratorium) is ingericht voor de gedupeerden in de toeslagenaffaire.

Afkoelingsperiode
Gedurende die afkoelingsperiode kunnen schuldeisers hun vorderingen (die zijn ontstaan voor de inwerkingtreding van het moratorium) niet verhalen op het vermogen van de gedupeerden. Ook kunnen verplichtingen uit bestaande overeenkomsten jegens gedupeerden niet worden opgeschort ten aanzien van vorderingen die vóór de inwerkingtreding van de afkoelingsperiode zijn ontstaan. Denk in het laatste geval aan het ontbinden van een huurovereenkomst.

In de wetgeving is opgenomen dat moratorium in ieder geval één jaar van toepassing is voor alle erkende gedupeerden aan wie de tegemoetkoming van € 30.000 is betaald. Voor mogelijke gedupeerden die zich zelf als gedupeerde hebben aangemeld (zelfmelders), geldt het moratorium vanaf 12 februari tot 1 mei 2021.

Aantal gedupeerden
De gerechtsdeurwaarders hebben inmiddels meerdere bestanden ontvangen van de Belastingdienst met daarin de persoonsgegevens van erkende en nog te beoordelen gedupeerden. In onze situatie gaat het om zo’n 10.000 (mogelijke) gedupeerden. Deze gegevens worden wekelijks geactualiseerd.

Aanmeldingen toeslagenaffaire
Vorige week was er in de media en Tweede Kamer veel aandacht voor de toeslagenaffaire. In totaal hebben zich zo’n 36.000 ouders gemeld bij de Belastingdienst waarvan meer dan 10.000 na de deadline van 15 februari 2021. Deze laatste aanmeldingen moeten allemaal nog onderzocht worden. Bij bijna 9.500 ouders heeft de Belastingdienst inmiddels laten weten dat de aanvraag is afgewezen, bij 15.500 ouders is op basis van een lichte toets bepaald dat de compensatie van € 30.000 wordt betaald. Voor velen moet de definitieve vaststelling nog volgen.

Forse achterstand
Omdat het aantal aanvragen hoger is dan verwacht én er fouten zijn gemaakt bij de afwijzing van zo’n 400 aanvragen, is er een forse achterstand ontstaan in de behandeling van de aanvragen. Er moeten nog veel aanvragen worden (her)beoordeeld. In alle situaties waarin de compensatie nog niet is toegekend geldt sinds 1 mei jl. het moratorium niet meer. Dat gaat dus om zo’n 20.000 ouders. Staatssecretaris Van Huffelen gaat op zoek naar een praktische oplossing met de private schuldeisers, maar het is nog onbekend hoe deze eruit ziet. Zij adviseert deze ouders bij problemen contact op te nemen met het nazorgteam van de Belastingdienst of met hulpverleners in de eigen gemeente.

Overleg per opdrachtgever
Op basis van de informatie van de Belastingdienst is bij ons bekend wie zich als gedupeerde heeft gemeld. Wanneer door de hiervoor beschreven oorzaken de afkoelingsperiode niet meer van toepassing is, overleggen wij met de opdrachtgever hoe met de situatie wordt omgegaan. Meerdere opdrachtgevers hebben ons al verzocht terughoudend te zijn met het hervatten van de tenuitvoerlegging van vonnissen en dwangbevelen en het starten van gerechtelijke procedures.

Onze beroepsorganisatie (KBvG) is doorlopend in contact met de Belastingdienst en informeert de gerechtsdeurwaarders over de laatste ontwikkelingen. Wij hopen binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over de vertraging in de afhandeling van de aanvragen en de oplossing voor private schuldeisers.