Omwenteling denken in de deurwaarderij is noodzakelijk

Marcel Wiedenbrugge (auteur bij Credit Expo) spreekt Michel van Leeuwen (directielid Flanderijn) in een interview over de oorzaken van de...

Lees meer

Nieuws en regelgeving

Aandacht voor schulden op school

Helft Nederlanders vindt dat er op scholen meer aandacht moet zijn voor omgaan met geld

Rotterdam, 6 december 2019 – Bijna de helft van de...

Lees meer

Ambtshalve toetsen

Rechters toetsen ambtshalve in consumentenzaken

In veel gevallen lukt het ons om vorderingen zonder tussenkomst van de rechter te incasseren....

Lees meer

Moeite met het vinden van een geschikte incassopartij?

Een onbetaalde factuur 

Helaas ontkom je er als ondernemer niet aan. Gelukkig heeft niet iedere ondernemer evenveel last van onbetaalde...

Lees meer

In gesprek over taal en geld in de Week van de Alfabetisering

Naar huis met complimenten en huiswerk

“Bij gebreke van tijdige of volledige betaling komt het voorstel van cliënte te vervallen en is het...

Lees meer