Om persoonlijk contact voor iedereen mogelijk te maken bieden wij een nieuwe service aan voor onze klanten, namelijk videobellen met uw zaakbehandelaar bij Flanderijn. Klik hier voor meer informatie.

Collectieve aanpak om schuldencrisis te voorkomen

COVID-19: hoe meer het om zich heen grijpt, hoe groter de impact op onze gezondheid en economie. Ondanks de ingrijpende kabinetsmaatregelen om...

Lees meer

Nieuws en regelgeving

Partnership Flanderijn en Nederlandse Schuldhulproute werpt vruchten af

Een scheiding, pensioen, ziekte of werkloosheid… Mensen kunnen op elk moment in hun leven moeite krijgen om hun rekeningen te...

Lees meer

Flanderijn voldoet aan startkwalificatie SRCM

In de vergadering van 8 juni 2020 heeft de Raad voor Certificering aan Flanderijn de SRCM-Startkwalificatie toegekend. Deze startkwalificatie...

Lees meer

Waarom heeft de deurwaarder niet aangebeld?

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werken gerechtsdeurwaarders anders bij het afgeven van stukken. Die andere manier van werken is...

Lees meer

Nieuw: e-book over verantwoordelijk debiteuren-en incassobeleid

Maart 2020 gaat de geschiedenis in als de maand waarin de grootste crisis van deze eeuw een feit werd. Wat eerst nog ver van ons bed leek werd...

Lees meer