Direct naar de content Direct naar de footer

Flanderijn Foundation

In 2015 is de stichting Flanderijn Foundation opgericht. De Flanderijn Foundation heeft als doelstelling het vergroten van de financiële en maatschappelijke zelfredzaamheid van jongeren. Dat doen we op verschillende manieren maar de nadruk ligt op het aanbieden van een speciaal trainingsprogramma voor jongeren.

The Boost

Sinds de oprichting van de Flanderijn Foundation zijn er 11 edities van The Boost gehouden, waarvan de laatste in het najaar van 2022. The Boost was een intensief trainings- en coachingsprogramma van 3 maanden voor jongvolwassenen waarin de nadruk lag op het sterker in je schoenen komen te staan. Het achterliggende idee is dat je dan ook weerbaarder bent op maatschappelijk en financieel gebied. In totaal hebben ruim 200 jongvolwassenen aan dit programma deelgenomen.

The Boost, Flanderijn foundation

Samenwerking stichting ONSbank

Het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren is ook een belangrijke doelstelling van de Stichting ONSbank. Om dat te bereiken is er een vergelijkbaar programma als The Boost, waarin de jongere een coach (schuldrustcoach) krijgt toegewezen en een creatief programma met workshops. Het volledige traject duurt 6 maanden.

ONSbank samenwerking Flanderijn

In plaats van twee aparte programma's met een vergelijkbaar doel te houden, hebben Stichting ONSbank en Flanderijn Foundation besloten de handen ineen te slaan. Op 6 april 2023 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Flanderijn Foundation ondersteunt Stichting ONSbank, o.a. door hun poule van schuldrustcoaches te versterken met een groot aantal medewerkers van Flanderijn. Als schuldrustcoach zullen collega's van Flanderijn naast hun dagelijkse werkzaamheden aan de slag gaan met jongeren, om te zorgen dat ieder van hen een toekomst zonder schulden kan opbouwen. Inmiddels zijn 10 collega's van Flanderijn actief als schuldrustcoach en delen we onze kennis vanuit onze ervaringen met The Boost.

Wil je  meer weten over het programma van ONSbank? Kijk dan hier.

Meer over ONSbank