Heeft u een vraag?

Bel: 088 - 209 2444

WhatsApp: 06 - 13 21 40 21

Alle kantoren zijn ma t/m do 8.30 - 20.00 uur en vrijdag 8.30 - 17.00 uur bereikbaar. Rotterdam is ma t/m do 8.00 - 20.00 uur en vrijdag 8.00 - 17.00 uur bereikbaar. Antwerpen is ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur bereikbaar.


Flanderijn Foundation

Flanderijn Foundation, opgericht begin 2015, is Flanderijns manier om op een concrete manier invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met Flanderijn Foundation richten we ons op een hoger doel: het vergroten van de maatschappelijke zelfredzaamheid en weerbaarheid van jongvolwassenen.

Waarom een eigen stichting?
Als incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie hebben we dagelijks te maken met mensen die tegen hun wil in de schulden zijn geraakt. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de crisis, hoge (jeugd)werkloosheid en de ingewikkelde, steeds veranderende wet- en regelgeving. Met wat extra aandacht hadden sommige vervelende situaties voorkomen kunnen worden. In werkelijkheid krijgt men die aandacht vaak pas als de problemen boven het hoofd groeien. Met Flanderijn Foundation kunnen wij die situaties niet geheel oplossen. Wel kunnen we een bijdrage leveren in het voorkomen ervan. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat zelfredzaamheid een bepalende invloed heeft op de sociaal-maatschappelijke positie van individuen.

Vrijwilligers
Flanderijn Foundation wordt gedragen door vrijwilligers. De ruim 600 medewerkers van Flanderijn zijn actief betrokken bij de stichting en krijgen ook de ruimte om een deel van hun tijd te investeren in de activiteiten van Flanderijn Foundation. Ook opdrachtgevers, leveranciers en samenwerkingspartners van Flanderijn worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de stichting.

Financiën
Om het doel van Flanderijn Foundation te kunnen verwezenlijken zijn financiële middelen nodig. De organisatie Flanderijn speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast is de stichting afhankelijk van externe ondersteuning. Dit kan in de vorm van subsidies, sponsorbijdragen, het delen van kennis of het leveren van materiële zaken. Flanderijn Foundation beschikt over de ANBI-status.

Meer weten over de Flanderijn Foundation? Bekijk hier de website.