Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders heeft onlangs het ISO 27001-certificaat behaald!

Hiermee voldoen we opnieuw aan de internationale norm voor informatiebeveiliging. Dit certificaat bevestigt  wederom dat bij Flanderijn de informatiebeveiliging op orde is én uitstekend wordt gemonitord.

Nieuwe Norm

Flanderijn onderscheidt zich met een eigen kwaliteits­managementsysteem dat verder gaat dan de gangbare normen in onze branche. De gerechtsdeurwaardersverordening, de normen voor informatiebeveiliging ISO 27001:2022, zijn namelijk in dit systeem geïntegreerd. 

De ISO/IEC 27001:2022 is een herziene versie van de norm voor informatiebeveiliging. Deze nieuwe versie bevat een aantal belangrijke wijzigingen. Zo zorgt de high level structure voor een optimale consistentie tussen de verschillende managementsystemen en zijn er een aantal controles nog duidelijker beschreven dan wel herzien. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe controles geïntroduceerd zoals "Threat Intelligence" (identificeren en analyseren van cyberdreigingen en "Identity Management" (toezien op toegangverlening van de juiste personen/computers).

Een bekroning op ons werk

“Binnen ons team is iedereen bewust van deze betekenis en werken we continu volgens deze normen”, vertelt Olaf Straver, chief information security officer bij Flanderijn. Het ISO 27001-certificaat is dan ook een bekroning op ons werk! Ik ben er trots op dat wij als team deze audit met een uitstekend resultaat hebben doorlopen. De behaalde auditresultaten onderstrepen onze voortdurende toewijding aan kwaliteitsbeheer en informatiebeveiliging. We blijven streven naar verbeteringen en het handhaven van de hoogste normen in onze processen.

Meer lezen over de onderscheidende kwaliteit van Flanderijn? Op Flanderijn.nl vindt u nu een uitgebreid informatie over onze kwaliteitsmanagementsystemen en een overzicht van de verschillende normen en behaalde certificeringen.

Bekijk hier!