Direct naar de content Direct naar de footer

Achterstand in maandelijkse termijnen

U heeft één of meerdere maandelijkse termijnen van uw hypotheek niet betaald. Hierover heeft u een brief ontvangen van ons. Op deze pagina vindt u verschillende manieren waarop u kunt betalen en regelen.

achterstand en betalen, Flanderijn

Vraag overzicht op

De brief die u van ons heeft ontvangen, gaat over een achter­stand in het betalen van uw (lopende) maandelijkse termijnen.  Als u wilt weten waar de achter­stand uit bestaat en hoe hoog de achter­stand is, dan kunt u een specificatie opvragen.

Vraag overzicht op

Flanderijn, NS, 6720x4480, 2022

Betaling met iDEAL

Wilt u direct betalen? Dat kan via iDEAL. Als u met de betaling een ontruiming of een rechtszaak probeert te voorkomen, neem dan eerst telefonisch contact met ons op.

Betaling met iDEAL

Contact hypotheek, Flanderijn

Contact

Heeft u vragen over de brief of de achterstand? Neem dan contact met ons op. Bekijk onze contact­mogelijkheden.

Ga naar contact

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Lukt het niet om op tijd te betalen? We staan er voor open om een betalings­regeling met u af te spreken. Bij het treffen van een betalings­regeling, vragen wij altijd een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. U kunt online een verzoek doen tot een betalings­regeling. Bellen kan ook via 088 - 209 25 81.

Betaal in termijnen

Veelgestelde vragen

Een hypotheekschuld betekent dat de maandelijkse termijnen van de hypotheek niet worden betaald.

De bank kan u vragen de hele hypotheek in een keer te betalen als er sprake is van één van de volgende voorwaarden:

  • twee of meer maandelijkse termijnen van uw hypotheek zijn niet betaald;
  • u door u hypotheekverstrekker op de hoogte bent gesteld dat u een voorwaarde niet bent nagekomen (in gebreke gesteld);
  • u niet meer in Nederland woont;
  • er sprake is van fraude, het verstrekken van valse informatie of zekerheden (zoals een onderpand) zijn onttrokken/zonder toestemming van de hypotheekverstrekker zijn verkocht/verduisterd.

Lukt het niet om op tijd te betalen? Wij staan er voor open om een betalingsregeling af te spreken. Bij het treffen van een betalingsregeling, vragen wij u altijd een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Belt u voor het treffen van een betalingsregeling naar 088 - 209 2444. U kunt ook online een verzoek doen tot een betalingsregeling. Kijk hiervoor op de website.

Ja, ook als u bent gescheiden en u niet meer in de woning woont maar uw ex-partner wel, bent u nog (mede) verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek. Ook als er een achterstand is in de betaling van de maandelijkse termijnen, bent u hier (mede) verantwoordelijk voor. Het maakt dus niet uit of u nog in de woning woont of niet. U heeft samen de hypotheek afgesloten. U bent en blijft dan samen verantwoordelijk, ook als dat betekent dat de ander (tijdelijk) niet kan betalen.

De grosse is een afschrift (een door de notaris afgegeven kopie) van een hypotheekakte. Een afschrift herkent u doordat er ‘uitgegeven voor afschrift’ op staat, het waarmerk van de notaris. Met dit waarmerk heeft het afschrift net zoveel bewijskracht als de originele akte. Zodra de deurwaarder dit afschrift bij u aflevert (= betekenen), wordt u geacht bekend te zijn met de inhoud.

Vaak wordt u tegelijkertijd opgeroepen (‘bevel gedaan’) om tot betaling van een bedrag over te gaan. Hier wordt dan een termijn aan verbonden.

Een afschrift is een ‘executoriale titel’. Een executoriale titel is een officieel stuk dat nodig is om tot executie over te gaan. Tot executie overgaan is ten uitvoer leggen, ‘afdwingen’ van een bepaalde verplichting zoals betaling van uw hypotheek. Dat houdt in dat de deurwaarder beslag mag gaan leggen op bijvoorbeeld uw inkomen. Daarnaast kan de deurwaarder met zo een titel ook beslag leggen op uw bankrekening, auto of inboedel. Voor het bezoek van de deurwaarder voor de betekening van de grosse hoeft u niet thuis te blijven. Als u niet aanwezig bent, zal de deurwaarder de stukken in een gesloten envelop bij u achterlaten.

Neem direct contact met ons op via WhatsApp. We kunnen u beter helpen als u direct het dossiernummer in uw bericht zet.

Start WhatsApp gesprek