Direct naar de content Direct naar de footer

Privacygegevens

Flanderijn verwerkt bij het uitoefenen van haar werkzaamheden persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens wordt gedaan binnen de kaders van wettelijke regels. Flanderijn is verantwoordelijke voor de privacygegevens op grond van haar wettelijke en/of ambtelijke aan gerechtsdeurwaarders voorbehouden taak.

Verwerken persoonsgegevens
Als wij uw persoonsgegevens verwerken volgen wij de wetgeving Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Verordening KBvG normen voor kwaliteit.

Verzoek kopie van het dossier
Volgens de AVG heeft u geen recht op een kopie van de gevoerde correspondentie en gemaakte notities (memo's), verslagen e.d. in een dossier.

Bewaartermijn/Verwijderen van gegevens
Op basis van artikel 10 (3e lid) van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is Flanderijn verplicht de gegevens in een dossier minimaal 7 jaar te bewaren. Flanderijn volgt het PrivacyHandboek van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), waarin een bewaartermijn is opgenomen van 10 jaar, vanaf de datum van het afsluiten van het laatst lopende dossier.

Beveiliging
Flanderijn is volgens de AVG verplicht om gegevens beveiligd te bewaren. Flanderijn heeft technische- en organisatorische maatregelen genomen om haar systemen te beveiligen. Hier vindt u meer informatie over onze certificeringen. Toegang tot de gegevens Op basis van artikel 6 van de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens hebben werknemers van Flanderijn - die zijn belast met de behandeling van zaken - toegang tot dossiers en zijn zij verplicht tot geheimhouding.

Verstrekking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen afgegeven aan betrokken derden, zoals de rechtbank, gerechtsdeurwaarders, openbare registers als dit nodig is voor de verantwoording en het verrichten van de werkzaamheden of als dit in de wet bepaald wordt (artikel 7 Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens).

Inzageverzoek
Een inzageverzoek op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft alleen betrekking op uw persoonsgegevens. Binnen een maand na uw verzoek om privacygegevens ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die van u zijn vastgelegd, de herkomst van de gegevens, de grondslag op basis waarvan uw gegevens zijn verwerkt en of de gegevens zijn gedeeld met derden en zo ja, op basis waarvan dat is gebeurd. U kunt een verzoek indienen door onderstaand formulier in te vullen.

Formulier 'Verzoek over privacygegevens'


1: Persoonsgegevens

Vul hieronder uw eigen persoonsgegevens in.Als u de persoonsgegevens voor iemand anders opvraagt, vul dan hieronder de gegevens in van die persoon.

2. Privacygevoelige gegevens
3. Aanvullende informatie

Wat gebeurt daarna?

Als u op verzenden heeft geklikt, wordt uw verzoek in behandeling genomen. U ontvangt van ons een bevestiging binnen enkele dagen. In de ontvangstbevestiging wordt gevraagd om u persoonlijk te legitimeren op één van onze vestigingen. Wij maken en bewaren daarbij geen kopie van uw legitimatiebewijs.

Neem direct contact met ons op via WhatsApp. We kunnen u beter helpen als u direct het dossiernummer in uw bericht zet.

Start WhatsApp gesprek