Direct naar de content Direct naar de footer

Overheden

Steeds meer gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden besteden hun invorderingswerkzaamheden uit. Daarbij is de invordering veranderd van een persoonlijk traject (met aandacht voor de burger) naar bulkincasso. Er is veel geld en tijd geïnvesteerd in uniforme en geautomatiseerde werkprocessen. Flanderijn Invordering brengt de persoonsgerichte benadering weer terug. Tegen de trend in steekt Flanderijn Invordering in op mensenwerk.

Flanderijn Invordering heeft een concept ontwikkeld voor een snelle invordering van openstaande aanslagen. In dit concept staat maatwerk centraal met als belangrijk doel: een snelle en geruisloze invordering met respect voor de belangen van alle partijen. Regionale aansturing en betrokkenheid zijn van groot belang. Ons concept biedt u verschillende mogelijkheden voor het moment dat u wenst in te stappen, bijvoorbeeld vanaf de aanslag, de aanmaning of het dwangbevel. Maar ook detachering en opleidingen horen tot het dienstenpakket.

Flanderijn Invordering werkt nu voor ca. 80 Nederlandse gemeenten.


Overheden kiezen voor Flanderijn om:

 • Kennis en expertise in invordering
 • Gecertificeerde processen
 • Telefonische bereikbaarheid 60 uur per week
 • Eén loket voor publieke en private vorderingen
 • Maatwerk software oplossingen
 • Landelijke dekking door samenwerking met andere kantoren Flanderijn
 • Focus op voorkomen van onnodige schulden en kosten


Overheden nemen met name onderstaande producten af:

 • Printen en verzenden van aanslagen en aanmaningen
 • Debiteurenbewaking vanaf aanslagoplegging
 • Printen en versturen betekeningen
 • Betekenen dwangbevelen en hernieuwde bevelen
 • Ten uitvoerlegging dwangbevelen
 • Advisering invorderingsproces
 • Administratieve ondersteuning invordering

Meer weten over Flanderijn Invordering?

Bezoek de website