In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend door 195 landen, waaronder Nederland. De belangrijkste doelstelling in Europa is een vermindering van 55% CO2-uitstoot in 2030 (t.o.v. 1990). In 2050 wil Europa klimaatneutraal zijn.

Door heel Europa heen worden deze doelstellingen nader uitgewerkt. In Rotterdam gebeurt dit via het Rotterdams Klimaatakkoord. Daarbij is de aanpak gericht op een kosteneffectieve en toekomstbestendige energietransitie, die betaalbaar is en bijdraagt aan een aantrekkelijke stad en een goede concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Rotterdam.

Mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De helft van die uitstoot door personenauto’s is werkgerelateerd. Als werkgever kan het verschil worden gemaakt door aan de slag te gaan met andere vormen van mobiliteit. Denk aan het gebruik van de fiets, het OV en elektrisch vervoer. Maar ook door het aantrekkelijk maken van thuiswerken. Dit soort maatregelen dragen bij aan de klimaatopgave, leiden vaak tot kostenbesparingen en geven uiting aan de gewenste rol op het gebied van duurzaamheid.

Flanderijn heeft zich gisteren aangesloten bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Dit is een netwerk van zo’n 50 in Rotterdamse gevestigde bedrijven. In de alliantie delen zij hun kennis en ervaringen over de verduurzaming van hun woon-werk en zakelijk verkeer, met als intentie om de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030.

Namens Flanderijn heeft Michel van Leeuwen de intentieovereenkomst getekend. Wat verwacht Michel op te halen in de alliantie? “We leren graag van andere alliantiepartners wat zij doen en welke maatregelen succesvol zijn. Voor medewerkers die ver weg wonen zoals in Zeeland is het vaak lastig een goed alternatief voor de auto te vinden omdat zij met het OV, als dat er al is, heel lang onderweg zijn. Hoe gaan andere bedrijven daar mee om? En wat doet de gemeente om bijvoorbeeld fietsen veiliger te maken?”

Flanderijn sluit zich aan Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit Rotterdam