Een incasso uit handen geven is vaak niet het eerste waar u als ondernemer aan denkt. Soms is het beter om een incassoprocedure te voorkomen. Een incassoprocedure kost immers tijd en kan ook gevolgen hebben voor de goede relatie met uw klant. Daarom heeft Flanderijn het gratis Pré-incasso pakket ontwikkeld. Zo geeft u uw klant de gelegenheid om uw factuur alsnog te betalen.


Benieuwd hoe u dat het beste kunt doen en aan welke wettelijke eisen uw communicatie moet voldoen? U vindt het allemaal in het Pré-Incasso pakket.

Pré-incasso pakket ontvangen

Uw klant betaalt nog steeds niet

Uw klant heeft, ondanks de betalingsherinneringen die u heeft gestuurd, nog steeds niet betaald. In dit geval adviseren wij u de vordering over te dragen. Na het gesprek met de incassospecialist en het overdragen van de factuur stuurt Flanderijn binnen 24 uur de eerste sommatie naar uw klant met het verzoek de vordering te voldoen. In de ideale wereld wordt er direct betaald, maar helaas is dit niet altijd het geval. Meer acties volgen, brieven, e-mails, bellen en huisbezoeken. Het totale minnelijke traject duurt maximaal 70 dagen. In die 70 dagen willen we een resultaat hebben bereikt. We noemen dit proces ‘the fast line’.

Wanneer blijkt dat uw klant meer betaalruimte nodig heeft of worstelt met het nakomen van zijn of haar betaalverplichting, dan spreken we van een ‘slow line’ proces. In dit proces worden klanten bijgestaan om omstandigheden te creëren waarin het uitgangspunt blijft om betalingsachterstanden zo snel mogelijk, maar verantwoord te incasseren.

Vorderingen voor het MKB

De gehele vordering wordt voldaan door uw klant. Zodra wij het geld ontvangen, ontvangt u binnen 14 dagen van ons de eindafrekening en staat het geld op uw rekening. Het kan ook zijn dat er een regeling is afgesproken. In dit geval monitort Flanderijn de afspraken en zorgen wij ervoor dat de regeling wordt nagekomen. U ontvangt van ons tussentijdse afdrachten van de bedragen die wij (vaak maandelijks) ontvangen. Indien er geen reactie komt van uw klant en betaling blijft uit krijgt u een voorstel om samen met ons de vervolgstap te zetten en uw zaak voor te leggen aan de rechter. In dit laatste geval worden de kans op financiële risico’s met u doorgenomen waarna u een weloverwogen besluit kunt nemen.

Wij spreken de taal van uw klanten

In iedere branche spelen specifieke vraagstukken. Dit geldt zeker ook op het gebied van incasso en creditmanagement. De incassoprofessionals van Flanderijn zijn gespecialiseerd in maar liefst 9 sectoren. Zo werkt Flanderijn voor woningcorporaties/vastgoedverhuurders, banken, pensioenfondsen, overheden, zorgverzekeraars, nutsbedrijven, onderwijsinstellingen en e-commerce bedrijven. Daarnaast zijn wij ook al vele jaren actief binnen het MKB-grootbedrijf. Door deze specialisatie beschikken wij over veel kennis van uw business. Maar nog belangrijker; wij spreken de taal van uw klanten.

Datawarehouse Flanderijn

In ons datawarehouse kennen wij uw klant in de meeste gevallen dan ook al van andere zaken. Daarnaast is de database van Flanderijn gekoppeld met meerdere datapunten. Met deze data gaan onze incassospecialisten graag voor u aan de slag, om uw vordering succesvol te incasseren. Deze datagedreven aanpak is niet alleen uniek in de markt, maar biedt voor u als opdrachtgever, ook grote voordelen. Zo hebben we ons incassoproces op basis van gedetailleerde analyses nog verder geoptimaliseerd, met als resultaat meer dan uitstekende resultaten voor onze opdrachtgevers. Lees hier alles over onze data gedreven manier van incasseren.

Geef vandaag nog uw openstaande facturen uit handen. Dan kunt u focussen op het ondernemen en doen de specialisten van Flanderijn waar zij goed in zijn.

Direct incasso starten