WE ZIEN EN HOREN VAN VEEL WONINGCORPORATIES DAT HUURACHTERSTANDEN REDELIJK ONDER CONTROLE ZIJN. DAT IS GOED NIEUWS, MAAR WE ZIEN OOK FLINKE UITSCHIETERS VAN HUURDERS DIE AL SINDS HET ONTSTAAN VAN DE CORONACRISIS IN MAART 2020 NIET OF NAUWELIJKS HUUR BETALEN.

Begin november 2020 hebben woningcorporaties, zorgverzekeraars, gemeenten, energie- en waterleveranciers en de vereniging voor schuldhulpverleners NVVK het zogenoemde Convenant Vroegsignalering ondertekend, waardoor gemeenten sneller hulp kunnen bieden aan mensen met een betalingsachterstand. Bij woningcorporaties zelf is het vinden van een minnelijke oplossing vaak het uitgangspunt, maar wat doet u als desondanks de huurachterstand oploopt? Kunt u dan nog steeds minnelijk incasseren of zelfs maatschappelijk verantwoord incasseren? Het antwoord is ‘ja’ en in deze blog leggen we uit hoe dat precies werkt.

3 tips:

  1. Geef betalingsachterstanden direct uit handen wanneer uw acties niet tot het gewenste resultaat leiden: vreemde ogen dwingen!
  2. Kies voor een incassopartner die ook vorderingen van andere schuldeisers in het vaste lasten pakket bedient, daarmee kan de klant duurzamer worden geholpen.
  3. Maak met uw incassopartner afspraken over het verwachte resultaat in het minnelijke en gerechtelijke traject en maak minnelijke oplossingen aantrekkelijk voor uw incassopartner.

Is het uitstellen van het opstarten van een incassotraject opstarten sociaal of juist het tegenovergestelde?
Het uitgangspunt van een minnelijk incassotraject is om op een verantwoorde manier tot een oplossing te komen bij huurachterstanden. Daarbij wordt een gerechtelijke procedure zoveel mogelijk voorkomen. Daarom twijfelen woningcorporaties er vaak aan of ze er goed aan doen om een vordering uit handen te geven. Zodra een incassobureau of gerechtsdeurwaarder om de hoek komt kijken, is de kans op een gerechtelijke procedure immers groter, toch? Niets is minder waar. Het tijdig uit handen geven van een vordering is juist sociaal. Sterker nog: het kan averechts werken om dat niet te doen. Hoe langer u namelijk wacht met actie ondernemen, hoe groter de kans dat de huurder uiteindelijk zijn huis kwijtraakt omdat de huurachterstand niet meer opgelost kan worden.

De kracht van tijdig ingrijpen bij betalingsachterstanden
Een huurder die al een aantal maanden geen huur kan betalen, zit financieel in de problemen. Zeker als u bedenkt dat de huur vaak de laatste maandelijkse verplichting is die niet meer betaald wordt. U kunt u voorstellen dat een oplossing dan niet zomaar gevonden is. En juist daarom is het sociaal om de vordering uit handen te geven, want snelheid is in deze erg belangrijk om extra kosten – die deze huurders niet kunnen betalen – te voorkomen. Een gerechtsdeurwaarder heeft bovendien meer munitie om tot een passende oplossing te komen. De meeste organisaties die incasseren uit het maandelijkse vaste lasten pakket schakelen een partner in die zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso onder één dak uitvoert. Daar komt bij dat landelijke schuldeisers uit het vaste lastenpakket (neem bijvoorbeeld (zorg)verzekeraars, hypotheekverstrekkers, pensioenfondsen, telecombedrijven) vaak zaken doen met grotere kantoren omdat zij zwaarwegende eisen en wensen hebben op het gebied van ICT en Risk & Compliance. Zo heeft een grotere incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie vaak zicht op meerdere betalingsachterstanden in het vaste lasten-pakket. Bij Flanderijn kan bijvoorbeeld worden overgegaan tot casemanagement. Zo’n casemanager communiceert namens alle bij Flanderijn bekende partijen met de klant en zoekt een structurele oplossing voor de betalingsachterstanden. Als schuldeiser moet u hierdoor soms wat langer wachten op de volledige betaling, maar het belangrijkste is dat er een oplossing komt en de huurder uit de problemen raakt. Uiteindelijk is dit een win-win situatie voor zowel huurder als woningcorporatie en kunt u dit ook verantwoorden richting het bestuur.

Samenwerking met incassobureau of gerechtsdeurwaarder
Een incassobureau of gerechtsdeurwaarder is een partner die een belangrijke rol heeft binnen uw incasso-aanpak. Daarom is het zaak om afspraken te maken over maatschappelijk verantwoord incasseren. Want als u stuurt op een minnelijke oplossing, maar uw incassopartner gaat zo snel mogelijk over op een gerechtelijke procedure na overdracht van een dossier, wordt de plank volledig mis geslagen. Zo kunt u afspraken maken over het aantal gerechtelijke procedures dat mag worden opgestart. Het is belangrijk dat de customer journey van uw incassopartner of gerechtsdeurwaarder aansluit op uw beleid. Leg daarin de nadruk op persoonlijk contact, maak concrete afspraken en stel KPI’s vast waarmee u samen zorgt dat u op koers blijft. Zie uw partner als een verlengde van uw financiële afdeling. In plaats van dat u mee gaat in zijn beleid, is het belangrijk dat u kenbaar maakt wat u belangrijk vindt en eisen stelt. Zo kunt u dossiers met een gerust hart overdragen en weet u zeker dat ook uw partner er alles aan doet om tot een minnelijke oplossing te komen.

Heeft u te maken met een huurder die niet meer betaalt? Wij hebben vele jaren ervaring in huurincasso.

OVER HUURINCASSO