In de afgelopen jaren is steeds meer het inzicht ontstaan dat samenwerking in de keten en het gebruik van data essentieel zijn in de aanpak van schuldenproblematiek. In deze blog lichten we toe hoe samenwerking in de keten bijdraagt aan lagere huurachterstanden.
 

Aanpak van huurachterstanden

De aanpak van betalingsachterstanden heeft zich ontwikkeld van reactief naar pro-actief. Mogelijke betalingsproblemen moeten tijdig worden herkend en waar nodig moet de juiste hulp worden ingeschakeld. Om dit te faciliteren zijn er steeds meer initiatieven opgestart om te helpen bij het oplossen van schulden. Organisaties als SchuldenLabNL en de Nederlandse Schuldhulproute zorgen ervoor dat publieke en private organisaties samenwerken om huishoudens een duurzame oplossing te bieden op het gebied van financiële problemen. 

Hulpverlening is echter het meest effectief voordat een klant in problematische schulden terecht komt. Welke 3 dingen kunt u eraan doen?

  1. Motiveer klanten hulp te vragen, de drempel door schaamte is vaak hoog.
  2. Maak concrete afspraken met hulpverlenende instanties en communiceer naar uw klanten wat die afspraken zijn. Zo weten uw klanten waar zij aan toe zijn.
  3. Laat ervaringsdeskundigen vertellen over hun ervaring met hulpverlening en ga hiermee de wijk in. Ook dit verlaagt de drempel.  

Samenwerking met ketenpartners

Flanderijn vindt dat creditmanagement organisaties onderdeel moeten zijn van de oplossing en daarom de samenwerking moeten opzoeken. Niet alleen onderling, maar ook met ketenpartners. Met alle data die creditmanagementorganisaties in de loop der jaren hebben verzameld zijn zij vaak de eerste die een problematische situatie kunnen signaleren. Een goede samenwerking met alle instanties helpt klanten om niet verder in de schulden te komen en voorkomt dat er weer nieuwe huurachterstanden ontstaan. Flanderijn is betrokken bij verschillende hulpverleners en maatschappelijke organisaties. Ontdek hier onze samenwerkingsverbanden.

Naast incasso- en gerechtsdeurwaarderstaken ondersteunt Flanderijn woningcorporaties en vastgoedbeheerders ook in debiteurenbeheer, juridisch advies en het uitvoeren van gerechtelijke procedures. Wilt u vrijblijvend kennismaken met het team van Flanderijn of heeft u een specifieke vraag? Plan dan nu een online afspraak voor een kennismaking. Wij helpen u graag verder!

Adviesgesprek inplannen