Direct naar de content Direct naar de footer

Over incassokosten

Rekeningen moeten binnen de afgesproken termijn worden betaald. Wanneer uw klant dit niet doet, ontstaat er een openstaande rekening. U kan Flanderijn inschakelen om dit geld bij uw klant te innen. De kosten die wij hiervoor maken, mogen onder bepaalde voorwaarden bij de schuldenaar in rekening worden gebracht.

Wat zijn incassokosten?
Hebt u een product of een dienst verkocht aan een klant? En betaalt deze klant een rekening niet of niet op tijd? Dan mag u volgens de wet extra kosten in rekening brengen, bovenop het bedrag dat uw klant al moest betalen. Het kan ook zo zijn dat u een incassobureau inschakelt die de kosten in rekening brengt. Deze extra kosten worden ook wel incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die buiten een juridische procedure in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen.

Hoe worden incassokosten berekend?
Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten. Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Het percentage wordt dus trapsgewijs berekend. Het gaat om de volgende percentages:

Bedrag van de openstaande rekeningMaximale incassokosten
Over de eerste € 2.50015%
Over de volgende € 2.50010%
Over de volgende € 5.0005%
Over de volgende € 190.0001%
Boven € 200.0000,5% (met een maximum van € 6.775 aan incassokosten)

Minimumbedrag
Er geldt een minimumbedrag van € 40, exclusief btw, voor incassokosten, ongeacht de hoogte van de openstaande rekening. Dit bedrag mag dus in rekening worden gebracht. Is de rekening bijvoorbeeld € 250? Dan mag de u of het incassobureau € 40 vragen. Ook al zijn de incassokosten in dat geval hoger dan 15%.

Voorbeeld
Stel u verkoopt een bankstel van € 3.500 en uw klant betaalt de rekening niet op tijd. Dan zijn de maximale incassokosten:

  • 15% over de 1e € 2.500 (= € 375);
  • 10% over de volgende € 1.000 (= € 100).

In dit geval mag u in totaal maximaal € 475 aan incassokosten in rekening brengen.

Gebruik incassocalculator


Zakelijke vorderingen
Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact