Direct naar de content Direct naar de footer

TOZO-regeling terugvorderen als gemeente, hoe doe je dat verantwoordelijk?

In dit webinar leggen we  uit hoe je als gemeente een naheffing op een verantwoorde manier kan incasseren.

Teveel uitgekeerde TOZO, hoe zit dat?

De uitkering en naheffing van de TOZO-regeling is decentraal georganiseerd. Een aantal gemeenten is inmiddels gestart met het narekenen van de rechtmatigheid van een aangevraagde uitkering. Inmiddels volgt daarvan ook al een mogelijke naheffing. 

Hans de Vogt heeft voor de Gemeente Eindhoven samen met Flanderijn een methodiek ontwikkeld. We geven u graag uitleg over dit proces.

Webinar TOZO-regeling, Flanderijn, Teveel uitgekeerde TOZO
Teveel uitgekeerde TOZO, Flanderijn

Maatwerk is vereist

Bij het ontwikkelen van de TOZO-regelingen, ondertussen een jaar geleden, was haast geboden. Ondernemers kwamen van het één op het andere moment in de problemen. Nu de coronacrisis langer voortduurt, is het van belang dat bij de controle op de uitkering maatwerk voorop staat. 

Sommige zelfstandig ondernemers zijn prima in staat om de naheffing in één keer terug te betalen, maar een aantal ook niet. Hoe zorg je nu als gemeente dat je enerzijds onverschuldigde uitkeringen terugvordert en anderzijds de geruststelling hebt dat het op maatschappelijk verantwoorde wijze plaatsvindt.

Sprekers

Arthur Legel neemt u mee in de uitdagingen die komen kijken bij het invorderen van onrechtmatige TOZO-regelingen. Samen met Hans de Vogt en Tony Jacobs (afdelingshoofd backoffice debiteuren & facturatie | sociaal domein bij de Gemeente Eindhoven) gaan we het gesprek aan over mogelijkheden en problemen die ontstaan bij het opstarten van deze trajecten. 

Daarnaast geeft Flanderijn een uiteenzetting van de trends die wij zien in het betaalgedrag van consumenten en ondernemers. 

Kijk het webinar terug

Ons webinar van 30  maart ging over de impact van de TOZO-regeling en hoe er om moet worden gegaan met eventuele terugvorderingen. 

Interactief

Het webinar biedt ruimte om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen met andere gemeenten. Hans de Vogt  vertelt namens de Gemeente Eindhoven over hun aanpak en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Flanderijn geeft een update over de trends in het betaalgedrag bij ondernemers en consumenten. 

Kijk terug

Meld u aan en kijk het webinar van 30 maart terug  en leer meer over hoe verantwoord incasseren mogelijk is bij een kwetsbare groep ondernemers. In slechts een uur krijgt u alle relevante informatie met betrekking op de TOZO-regelingen.