Er zijn verschillende manieren om een vordering alsnog betaald te krijgen via een externe partij.

Dat kan zowel via een minnelijk incassoproces als middels een gerechtelijke procedure. Het overgrote merendeel van onze opdrachtgevers heeft expliciet gekozen om vorderingen te laten incasseren via een gerechtsdeurwaarder. De motivatie hierachter houdt voornamelijk verband met het toezicht waaronder een gerechtsdeurwaarder staat en de toegang die zij heeft tot niet-openbare kanalen. De mogelijkheid om een gerechtelijk procedure op te kunnen starten wordt liever voorkomen. En de reden dat zowel onze opdrachtgevers, de klant als de schuldhulpverlening er zo over denken heeft te maken met de voordelen:

  1. Klanten krijgen bij een gerechtelijke procedure ca. € 600,- meer aan kosten doorbelast. Dit is natuurlijk veel minder klantvriendelijk en in heel veel gevallen ook gewoon niet nodig!
  2. Schuldeisers moeten vanaf 1 mei a.s. kosten maken bij niet geïncasseerde dossiers. Hoewel in huidige prijsafspraken tussen gerechtsdeurwaarders en schuldeisers het niet per se financieel pijn hoeft te doen wanneer gerechtelijke kosten niet verhaald kunnen worden bij de klant, na 1 mei 2021 dienen deze kosten wel gedeeltelijk doorbelast te worden bij de schuldeiser.
  3. Na 1 mei 2021 wijzigt wettelijk de aflettervolgorde van gerechtsdeurwaarders naar schuldeisers in het gerechtelijke proces. Wanneer een vordering minnelijk geïncasseerd wordt in termijnen of uiteindelijk maar gedeeltelijk betaald kan worden door bijvoorbeeld WSNP, dan pakt de aflettervolgorde in de minnelijke fase gunstig voor de schuldeiser uit. Minnelijk mag de aflettervolgorde namelijk hoofdsom, rente en uiteindelijk incassokosten blijven. Vanaf 1 mei a.s. wijzigt wettelijk de aflettervolgorde na het uitbrengen van een dagvaarding in: out of pocketkosten, btag-tarieven, salaris en nasalaris, hoofdsom, incassokosten, rente.
  4. De kans dat er een duurzame betaaloplossing kan plaatsvinden na een loonbeslag neemt in veel gevallen af. Wanneer er loonbeslag is gelegd volgend op een gerechtelijke procedure kunnen vaak andere betalingsregelingen die in de minnelijke fase zijn overeengekomen niet meer worden nagekomen. Wanneer er meerdere betalingsachterstanden zijn, loopt de kans op een korte termijnoplossing (door ophoging kosten) aanzienlijk af.

Het duurzaam oplossen van betalingsachterstanden is een win-win situatie voor klanten en opdrachtgevers van Flanderijn. Want wat betekent het voor jou als opdrachtgever (schuldeiser) als klanten niet meer terugkeren in betalingsachterstand? Wat bespaart je dat aan kosten in jouw eigen debiteurenproces en wat levert jou een verhoging van de DSO op? Wil je weten hoe wij dit doen? Laat je vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. Flanderijn levert oplossingsgerichte en duurzame minnelijke- en gerechtelijke incassoprocessen.

Meer weten over onze incassoprocessen? Bekijk het hier.

ONZE INCASSODIENSTEN