We zijn inmiddels meer dan een jaar in de ban van het coronavirus. En buiten de gezondheidseffecten zijn we ook erg benieuwd naar de economische gevolgen.

Vooralsnog krijgen veel bedrijven financiële steun vanuit de overheid, wat een verklaring is voor het beperkt aantal faillissementen. Ook zien we dat veel consumenten hun betalingsverplichtingen goed nakomen. Dat komt omdat het inkomen van veel mensen met een vast dienstverband door de ondersteuning vanuit de overheid is gegarandeerd. Veel flexwerkers en zzp’ers hebben het op dit moment echter moeilijk. Daarnaast is een baangarantie voor veel mensen die werken in zwaar getroffen sectoren, geen vanzelfsprekendheid meer.

Wat weten we tot nu toe? Op basis van een data-analyse over de afgelopen periode constateren we een aantal zaken:

  • Het aantal incasso-opdrachten is ten opzichte van voorgaande jaren met 10% gedaald. Dit heeft een aantal oorzaken. Ons uitgavenpatroon is vanwege coronagerelateerde overheidsbeperkingen veranderd. We geven bijvoorbeeld minder geld uit aan vakanties en uitjes. Hierdoor ontstaat er meer bestedingsruimte in het betalen van andere zaken. Tevens zijn veel bedrijven coulanter in het innen van facturen. Zo wordt er meer uitstel van betaling verleend en treft men vaker betalingsregelingen. Met het inschakelen van een incassobureau wordt terughoudender omgegaan.
  • Het aantal vorderingen op jongeren is tijdens de coronaperiode met 15% gestegen. Dit heeft naar verwachting voor een deel te maken met een terugloop in het aantal (weekend/vakantie)banen voor jongeren.
  • Een vermindering van het aantal vorderingen op ouderen. Deze groep heeft vaker een vast dienstverband of wordt als ondernemer gesteund door de overheid met de NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Dit in combinatie met minder uitgaven zorgt ervoor dat deze groep minder financiële problemen ervaart.
  • Vooralsnog geen negatief effect op de gemiddelde doorlooptijd van dossiers. Sterker nog, we zien een verbetering in het aantal geïncasseerde zaken binnen drie maanden.
  • Beperkt aantal faillissementen door ondersteuning vanuit de overheid en de mogelijkheid tot uitstel van betaling  vanuit de belastingdienst. Op dit punt verwachten we nog wel een piek wanneer het financiële infuus van de overheid wordt stopgezet.

Maar wat brengt de toekomst? De meeste voorspellingen geven een toename in het aantal faillissementen en werkloosheid weer. Om de financiële schade voor u en uw klant te beperken adviseren wij om in contact met uw klant te blijven en samen te zoeken naar een passende oplossing wanneer uw klant niet meer in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Wist u dat bij dergelijk gestroomlijnde processen uiteindelijk nog geen 2% van de vorderingen door hoeft te stromen naar een incassoproces? Lijkt u dit ook wat, maar heeft u de personele bezetting, de software of de ICT capaciteit niet om dit zelf te verrichten? Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden, Flanderijn Servicing neemt debiteurenprocessen over van MKB en Grootbedrijven.

Meer weten over het outsourcen van uw debiteurenbeheer?

Flanderijn debiteurenbeheer