Incasso-en gerechtsdeurwaarders­organisatie Flanderijn certificeert zich als eerste gerechts­deurwaarder voor de SRCM-norm: de norm voor Social & Responsible Credit Management. Met het behalen van het certificaat tonen gerechts­deurwaarders aan dat zij maatschappelijk betrokken incasseren. Een steeds meer gevraagde eis van opdrachtgevers.

Organisaties willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar dat kan alleen als de partijen waarmee zij samenwerken dat ook doen. Zo ook hun incasso­partners. Veel gerechtsdeurwaarders­kantoren besteden aandacht aan MVO, maar missen een concreet kader. De nieuwe SRCM-norm geeft zo’n kader en omschrijft waaraan een maatschappelijk betrokken incassotraject moet voldoen.

SRCM-norm Stichting SRCM stelde de norm in 2019 vast. Het belangrijkste uitgangspunt van de norm is het vinden van een oplossing voor beide partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betaling van de openstaande vordering. Om dit te realiseren start de norm vanuit een viertal beginselen: openheid en transparantie, gepaste zorgvuldigheid, Social Responsible Credit Management en afleggen van verantwoording.

Het verkrijgen van de certificering bestaat uit het behalen van een startkwalificatie gevolgd door een certificerings­audit. Een onafhankelijke Raad voor Certificering besluit tot het toekennen van het certificaat.

Ongoing proces
Momenteel doorlopen 18 gerechtsdeurwaarders­kantoren het certificerings­traject voor de SRCM-norm. Flanderijn is de eerste organisatie die het traject heeft afgerond en aan alle toetsings­vereisten voldoet. Na het behalen van de certificering is het een kwestie van continu verbeteren, verslag doen, een tweejaarlijkse audit én meebewegen met de veranderingen in de maatschappij. Simpelweg voldoen aan een handjevol eisen is dus niet voldoende: maatschappelijk betrokken incasseren is een ongoing proces dat tot uiting moet komen in alle facetten van de dienstverlening van het gerechtsdeurwaarders­kantoor. Dit vraagt telkens weer om het vinden van passende oplossingen en innovatie.

Over Stichting SRCM
Stichting SRCM ontwikkelt normen voor organisaties in de keten van creditmanagement en schuldhulp. De beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn hiervoor het uitgangspunt. De SRCM-norm is nu beschikbaar voor gerechts­deurwaarders en wordt in de komende jaren ook voor andere sectoren in de keten ontwikkeld.

Over de SRCM-norm
De SRCM-norm is ontwikkeld samen met een kopgroep van 13 vooruitstrevende gerechtsdeurwaarders­kantoren en door intensief te luisteren naar de ervaringen en ideeën van een groot aantal deskundigen uit allerlei geledingen. Belangrijke gesprekspartners waren schuldeisers zoals woning­corporaties, verzekeraars, gemeentelijke overheden en kredietverstrekkers. En er is gesproken met verschillende schuldhulp­verleners, bewindvoerders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Daarom kan SRCM als norm rekenen op een breed draagvlak.

Bekijk de website van SRCM: www.srcm-certificering.nl