Flanderijn onderhoudt met veel maatschappelijke organisaties uitstekende samenwerkingen.

Één daarvan is met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB). Zij bieden op verschillende wijze ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.

Om de samenwerking verder te versterken vond er deze week een interessante kick-off plaats op het kantoor van Flanderijn in Rotterdam. Een groot Flanderijn collega’s werden bijgepraat over vele activiteiten van het OKB en men kon ook kennis maken met ‘Over Rood’, een vrijwilligersorganisatie die ondernemers begeleidt naar een financieel gezonde toekomst. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van samenwerking, groei en het creëren van draagvlak.

Wie zijn OKB & Over Rood?

OKB en Over Rood zijn organisaties die ondernemers ondersteunen in diverse financiële situaties, variërend van het verstrekken van advies en ondersteuning aan starters tot begeleiding van ondernemers die te maken hebben met schulden, betalingsachterstanden, administratieve problemen, belastingachterstanden of bedrijfsbeëindiging vanwege financiële redenen. Wat deze organisaties uniek maakt is dat de adviseurs allemaal vrijwilligers zijn en veelal een achtergrond als zelfstandig ondernemer hebben. Zij kunnen uit eigen ervaringen waardevolle ondersteuning kunnen bieden aan ondernemers.

Over ‘OKB’

Het OKB, ook bekend als Stichting Ondernemers Klankbord, heeft als voornaamste doel het belangeloos bijstaan van ondernemers bij  verschillende vraagstukken. Zij hebben  een landelijke dekking met 16 regionale teams en kunnen rekenen op een team van 300 oud-ondernemers als vrijwilligers. Zij delen vrijwillig hun expertise en bieden onpartijdig advies aan ondernemers in nood. Dit gebeurt binnen klankbordtrajecten van een halfjaar.

Jaarlijks worden meer dan 3000 klankbordtrajecten uitgevoerd, waarmee al in de afgelopen jaren al meer dan 100.000 ondernemers zijn begeleid.

Ook onderhoudt het  OKB strategische samenwerkingsverbanden met verschillende instanties en organisaties, waaronder gemeentes, banken, de Kamer van Koophandel, MKB NL en de BOVAG.

Ook Flanderijn is als samenwerkingspartner al vele jaren bij het OKB betrokken. Dat doen we op verschillende manieren, zoals een actieve doorverwijzing binnen het incassoproces en door het OKB te betrekken in onze branding campagnes.

Het  OKB in de ‘Tot hier. En nu verder’ Flanderijn Campagne!

Een mooi voorbeeld hiervan is onze campagne ‘Tot hier. En nu verder’, waar we kortgeleden de samenwerking hebben gezocht met het OKB.  Zo spraken wij met René, die als vrijwilliger binnen het OKB werkzaam is, over het thema samenwerking  Hij benadrukt dat ondernemers soms te laat aan de bel trekken, door trots of de illusie dat problemen zichzelf wel oplossen. Dat is spijtig, aldus René, want wanneer een ondernemer vastloopt, is samenwerking juist essentieel.

Net als bij het OKB zoeken wij bij Flanderijn juist actief die samenwerking op!  Het is belangrijk bij problemen om vroegtijdig met ondernemers in contact te komen. Over hoe we dit doen en de visie op thema van een groot aantal partners hebben we in onze campagne ‘Tot hier. En nu verder’ een aantal mooie verhalen gepubliceerd. Deze vindt u op onze campagnepagina.

Over ‘Over Rood’

De kennismaking met Óver Rood, was voor vele Flanderijn collega’s nieuw! Over Rood biedt een helpende hand aan ondernemers die worstelen met schulden en financiële uitdagingen waar ze zelf niet uitkomen. Sinds de oprichting in 2012, als vrijwilligersorganisatie, heeft Over Rood zich toegelegd op het begeleiden van ondernemers naar een financieel gezonde toekomst.

Of het nu gaat om betalingsachterstanden, administratieve rompslomp, belastingaangiftes die zijn blijven liggen, of zelfs bedrijfsbeëindiging vanwege financiële redenen, Over Rood staat klaar om ondernemers te ondersteunen.

Geen enkel traject bij Over Rood verloopt hetzelfde, maar er zijn wel vaste elementen die in alle trajecten terugkomen: de 5 stappen. Samen met een trajectmanager worden de doelen van het traject bepaald en wordt er gekeken naar de eerste stappen die gezet moeten worden.

Belangrijk is dat er bij Over Rood geen wachttijd is, dus ondernemers kunnen direct aan de slag met het oplossen van hun financiële uitdagingen.

Met 20 vestigingen verspreid over heel Nederland en sterke samenwerkingsverbanden met diverse partners kan men ondernemers in elke fase ondersteuning bieden.

Op welke onderdelen verschilt het OKB van Over Rood?

OKB en Over Rood zijn beide organisaties die ondernemers ondersteunen. Ze hebben dus in basis een vergelijkbare doekstelling maar ze richten zich op verschillende hulpvragen en bieden daarom ook verschillende soorten begeleiding aan.

De inzet van Over Rood is voornamelijk gericht op drie hoofdtypen van ondernemers die hulp nodig hebben: ondernemers die kampen met schulden en er zelf niet meer uitkomen, ondernemers met achterstallige en/of incomplete administratie, en ondernemers die al gestopt zijn met hun bedrijf en hulp nodig hebben om de administratieve afronding te voltooien. De focus ligt hierbij op het bieden van ondersteuning aan ondernemers die zich in financiële moeilijkheden bevinden of administratieve uitdagingen hebben.

Het  OKB is meer gericht op faillissementspreventie, starters, bedrijfsbegeleiding en bedrijfsopvolging. Zij bieden ondersteuning aan ondernemers die op verschillende momenten in hun ondernemersreis verkeren. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het voorkomen van faillissementen het begeleiden van startende ondernemers of het faciliteren van bedrijfsopvolging.

Samenwerking verder versterkt!

Deze Kick-off  was voor alle deelnemers zeer waardevol! Naast het delen van kennis konden persoonlijke relaties verder worden versterkt. Zo ontstond er nog meer draagvlak onder de Flanderijn collega’s om samen te werken met het OKB en Over Rood. En dat is belangrijk, want alleen door samen te werken kunnen we ondernemers met problemen nog beter ondersteunen.