Direct naar de content Direct naar de footer

Tot hier. En nu verder.

We leven in een onzekere tijd. Een tijd waarin samenwerking en vertrouwen de sleutels zijn tot een schuldzorgvrije maatschappij. Dat vraagt om een volgende stap, waarin wij als Flanderijn samen met onze opdrachtgevers het voortouw nemen. Dat doen we met de campagne: Tot hier. En nu verder.

Meer dan 1.2  miljoen huishoudens met problematische schulden!

Volgens het CBS kunnen  door de huidige inflatie en de gestegen energieprijzen, meer dan 1.2 miljoen huishoudens, te maken krijgen met problematische schulden.  Deze tijd met  veel financiële onzekerheden en weinig vertrouwen in de overheid en de politiek, vraagt dan ook om een andere aanpak. 

Tot hier. En nu verder.

Wij zijn van mening dat het voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet zijn. Daarbij spelen  niet alleen de klanten met een betalingsachterstand, maar ook schuldeisers, gerechtsdeurwaarders, hulpverleners, werkgevers, politiek en maatschappelijke organisaties een rol. 

In onze nieuwe campagne:  'Tot hier. En nu verder.', staat samenwerking in de hele keten centraal. Zo proberen we een bijdrage te leveren aan het beheersbaar houden van de schuldenproblematiek. 

Sara Mooi over de campagne van Flanderijn. Tot hier. En nu verder!

Sara Mooi, directeur customer relations Flanderijn, over de campagne 'Tot hier. En nu verder'.

Flanderijn campagne

Opdrachtgevers schakelen Flanderijn in om openstaande vorderingen te incasseren. Dat is waar onze 600 medewerkers zich iedere dag met veel overgave voor inzetten.  Én vooral proberen onnodige kosten voor de klant te voorkomen. Want schuld op schuld maakt nog meer schuld. 

Onze opdrachtgevers waarderen onze verantwoorde wijze van incasseren. Dat  betekent klanten oplossingsgericht, respect- en begripvol te woord staan, goede adviezen geven, betalingsafspraken maken naar draagkracht en  klanten met (mogelijk) problematische schulden op weg helpen richting de juiste hulp. Dat doen we onder andere door nieuwe services voor opdrachtgevers, zoals het gratis Pré-Incasso pakket en door het aantal gerechtelijke procedures te verminderen. 

Samen op zoek naar een oplossing

Onze manier van communiceren is laagdrempelig. Het is  belangrijk om op verschillende manieren met de klant in contact te komen. In plaats van tegenover mensen, naast mensen staan.  De huidige situatie proberen te doorbreken en het samen op zoek gaan naar een oplossing.  Dat is het uitgangspunt bij Flanderijn. 

Niet zomaar zelf iets voor hen bedenken, maar ze helpen de controle terug laten winnen over hun situatie." Vooral dat laatste is voor ons 'Tot hier. En nu verder'.

'Tot hier. En nu verder!' inspireert

In de campagne ‘Tot hier. En nu verder.’ willen we  klanten met betalingsachterstanden inspireren en laten zien dat er veelal een oplossing mogelijk is. Zo vertellen we  op deze site het  verhaal van Peter, die na een moeilijke periode door inzet van casemanagement van Flanderijn zijn leven weer op de rit heeft.

Zo'n persoonlijk verhaal delen vereist moed, maar is bijzonder waardevol.  Want door samen te werken met onze klanten, inspireren we ook andere klanten!

Schulden lossen we bij Flanderijn samen op. Dus ook samen met onze klanten.

Schulden oplossen en nieuwe problemen voorkomen doen we samen. Hierover hebben we veel goede verhalen te vertellen, zoals Marieke Boon dat onlangs in een aansprekende reportage op Rijnmond heeft gedaan.   Een verhaal dat laat zien dat achter elke betalingsachterstand een verhaal schuilt. En juist dat verhaal willen we leren kennen, vertelt  Marieke.  

Als gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn, probeert Marieke bij schulden altijd in gesprek te gaan met de klant. Maar dat lukt niet altijd. Meestal omdat er geen contact te leggen is met de klant. Veel mensen vinden het lastig om over schulden of betalingsachterstanden te praten.  Of zij hebben vaak geen vertrouwen (meer) in het bereiken van een oplossing. En dat terwijl wij juist een helpende hand willen bieden.

Marieke Boon_Flanderijn_Tot hier En nu verder
Onnodige kosteNverhogingen voorkomen

Helaas komt het nog te vaak voor dat betalingsafspraken worden doorkruist door acties van andere schuldeisers, incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. Wij vinden dat daar verandering in moet komen.

In de campagne ‘Tot hier. En nu verder.’ roepen we schuldeisers, incassobureaus en collega-gerechtsdeurwaarders op om onnodige  kostenverhogingen te voorkomen. 

Minder gerechtelijke procedures

Het terugbrengen van het aantal gerechtelijke procedures en het verbeteren van het imago van de branche, is onze belangrijkste doelstelling. Een goede samenwerking met alle betrokkenen is daarbij essentieel. 

Geef elkaar de ruimte om betalingsachterstanden in een vroegtijdig stadium op te lossen en weet elkaar te vinden bij het oplossen van betalingsachterstanden.

Vanuit meerdere invalshoeken kijken naar betalingsachterstanden

Uit onderzoek blijkt dat 95% van de Nederlanders met betalingsachterstanden, deze niet moedwillig heeft laten ontstaan. De oorzaken kunnen heel verschillend zijn, maar hebben vaak te maken met tegenvallers, plotselinge levensgebeurtenissen of verkeerde keuzes. Schulden hebben dus vaak andere oorzaken dan alleen geld tekort komen.

Michel van Leeuwen, Flanderijn, over de campagne tot hier en nu verder
MICHEL VAN LEEUWEN OVER  SAMENWERKINGEN

Daarom is het ook belangrijk dat er vanuit meerdere perspectieven  naar betalingsachterstanden wordt gekeken en dat we elkaar in de keten weten te vinden. Hiervoor werkt Flanderijn o.a. samen met bijvoorbeeld gemeenten, de Nederlandse Schuldhulproute,  NVVK, schuldhulpverleners, overheden, bewindvoerders, het Nibud en gedragsdeskundigen. Ook samenwerkingen op regionaal niveau zijn waardevol.  Om  die reden  is Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder en directielid van Flanderijn, al vele jaren betrokken bij diverse regionale initiatieven zoals SchuldenLab070.

Uit deze samenwerkingen ontstaan veel goede ideeën, pilots en succesvolle verwijzingstrajecten. Maar wij  merken ook dat de samenwerkingen soms lastig  op te starten zijn. In een enkel geval lijkt er enige vrees of achterdocht te zijn, waarschijnlijk omdat gerechtsdeurwaarders dan worden gezien als 'de andere kant' en niet zozeer als de regiehouder bij het oplossen van betalingsachterstanden. 

En dat is jammer! Samenwerking en vertrouwen zijn immers heel belangrijk om een schuldenzorgvrije maatschappij te krijgen. In de campagne 'Tot hier. En nu verder.'  vertellen wij u binnenkort meer over onze samenwerkingen en wat de opbrengst is voor klanten met een  betalingsachterstand.  Onze belangrijkste doelstelling is gezien te worden als een belangrijke en onafhankelijke partner bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Want dat zijn we!

Flanderijn in het nieuws

Inspirerende verhalen

Michel over kinderopvang Flanderijn

Michel over kinderopvang

Met als titel 'Fors meer ouders betalen kinderopvang op tijd' heeft Nu.nl onlangs uitgebreid aandacht besteed aan de problemen van gezinnen om de kosten van de kinderopvang te kunnen blijven betalen. Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder en directielid van Flanderijn, deelt in dit artikel zijn visie hierop 

Lees het artikel

Flanderijn in het Algemeen Dagblad AD

Flanderijn in het Algemeen Dagblad

Het aantal betalingsachterstanden bij Zorgverzekeraars is in het laatste kwartaal van 2022 met bijna 20 procent gestegen. Dat concludeert het Economisch Bureau van ABNAmro op basis van gegevens van verschillende incassobedrijven. Ook Flanderijn deelde in het AD haar bevindingen.

Lees het artikel

Opiniestuk in het NRC Flanderijn

Opiniestuk in het NRC

Met de stijgende prijzen groeit ook het aantal mensen dat moeite heeft met het betalen van de rekeningen. Dat merken niet alleen zorgverzekeraars, kinderopvangbedrijven en woningverhuurders. Ook Michel van Leeuwen van Flanderijn bevestigt dit beeld en deed onlangs in een opiniestuk in het NRC een oproep voor meer maatwerk.  

Lees het artikel

Michel van Leeuwen in de Leeuwarder courant

Michel in de LC (opiniestuk)

In de  Leeuwarder Courant en de Telegraaf, geeft Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder en directielid van Flanderijn,zijn opinie op de huidige schuldenproblematiek en de verantwoordelijkheid die schuldeisers in deze tijd, zouden moeten nemen. 

Lees het artikel

Marieke Boon van Flanderijn, vertelt op Rijnmond.nl

Marieke op Rijnmond

Volgens deurwaarder Marieke Boon beleven we nu de stilte voor de storm. "Wat ik vooral hoor is dat mensen zich op dit moment zorgen maken. De echte berg met schulden moet nog komen, dat duurt even." Met haar collega's bereidt ze zich nu al voor op dat scenario. Gelukkig is er vaak nog hulp mogelijk!

 Lees het artikel 

Sascha Toppinga in het AD

Sascha in het Algemeen Dagblad

Al in 2020 gaf Sascha Toppinga, gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn Amsterdam, in het Algemeen Dagblad een kijkje achter de schermen. Een interessant artikel wat nu weer zeer actueel is en waarmee de lezer een uitstekend beeld krijgt van de bijzondere rol van de deurwaarder.

Lees het artikel

Tot hier. En nu verder. campagne froukje deltawonen

FROUKJE

WONINGCORPORATIE DELTAWONEN

We benaderen bij deltaWonen huurders met een achterstallige betaling niet van achter het bureau, maar gaan er juist proactief naar toe. Het verhaal achter de huurachterstand is belangrijk!  Dat willen we weten. Daarom willen wij in een vroeg stadium achter de voordeur komen.

Lees het verhaal van deltaWonen

Joyce van Flanderijn

JOYCE

COÖRDINATOR INCASSO FLANDERIJN

In mijn rol als coördinator Incasso bij Flanderijn Amsterdam zie ik veel verschillende klantcasussen voorbij komen. Iedere klant heeft een eigen verhaal.  En dat verhaal wil ik graag leren kennen. Alleen zo kan ik samen met de klant tot een haalbare (betaal)oplossing komen.

Lees het verhaal van Joyce 

Direct aan de slag

Wilt u een incasso starten? Bekijk hoe u eenvoudig een vordering uit handen kan geven.

Incasso starten

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact