Onderzoeksbureau I&O Research deed onderzoek naar het effect van de inflatie voor consumenten. De cijfers zijn alarmerend. Welke ontwikkelingen ziet Flanderijn in haar data?
 

Een kwart van de Nederlanders geeft aan in meer of mindere mate last te hebben van de inflatie. Vijf procent van de Nederlanders verwacht binnenkort in de financiële problemen te komen en twintig procent moet goed op de kleintjes letten om financieel rond te komen. Deze alarmerende cijfers werden 25 juli jl. door het onderzoeksbureau I&O Research naar buiten gebracht.

Ontwikkelingen betaalgedrag

Jaarlijks ontvangen we bij Flanderijn zo’n 450.000 vorderingen met het verzoek die op een oplossingsgerichte manier te incasseren. De meeste vorderingen hebben betrekking op betaling van vaste lasten van consumenten, zoals wonen, energie, water, zorg, telecom, kredieten en verzekeringen. De hieruit voortvloeiende data geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in het betalingsgedrag van Nederlanders. Welke ontwikkelingen zien wij in de afgelopen maanden en bevestigen die het beeld in het onderzoek van I&O?

Om maar met een goed bericht te beginnen: we zien nog geen forse toename van het aantal uit handen gegeven vorderingen. Blijkbaar hebben veel huishoudens nog voldoende mogelijkheden (buffers) om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Ook zijn veel schuldeisers, zoals woningcorporaties en energieleveranciers, coulant bij het treffen van betalingsregelingen.

Maar we zien wel een aantal andere ontwikkelingen. Zo is het aantal jongvolwassenen (tussen 18 en 26 jaar) met schulden in het eerste halfjaar van 2022 met 5,6% toegenomen. Bij ouderen (65 jaar en ouder) zagen we procentueel nog een grotere toename, namelijk 26,6%. Overigens maken de ouderen zo’n 5% uit van ons totale klantenbestand en de jongvolwassenen 15%.

Opvallend is ook dat het aantal jongvolwassenen dat er echt niet in slaagt om hun schulden te voldoen is gestegen met 17%. Dergelijke cijfers zijn in lijn met constateringen van het Nibud en BKR dat steeds meer jongeren kampen met schulden en daar niet meer zonder hulp uitkomen.

Ook zien we een toename in de midden-en hogere inkomensgroepen. Hoewel de instroom in deze groepen verhoudingsgewijs niet zo groot is, gaat het wel om respectievelijk 15% en 25%. Dit is in overeenstemming met waarschuwingen dat steeds meer huishoudens met modale of bovenmodale inkomens in de financiële problemen komen.

Tenslotte zien we dat er meer betalingsregelingen worden getroffen. Het lukt steeds minder mensen om een openstaande vordering ineens te voldoen.

De hiervoor beschreven cijfers onderstrepen dus het beeld dat niet alleen huishoudens met lage inkomens worden getroffen door de inflatie. Er vindt een verschuiving plaats naar huishoudens met hogere inkomens, ouderen en jongeren. Vaak zijn dit klanten die nog nooit met schulden te maken hebben gehad. Om de oorzaak van de betalingsachterstanden te achterhalen en passende oplossingen te bedenken is het daarom belangrijk om met hen in contact te komen. Hierover zijn we voortdurend in contact met onze opdrachtgevers en stakeholders als SchuldenLabNL, de Nederlandse Schuldhulproute en het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.