In de nieuwsbrief van juli plaatsten we het artikel 'Controleer de 'bestelknop' op uw website' over de bestelknop op websites. De belangrijkste boodschap was dat bij een bestelling op een website duidelijk moet zijn dat er ook betaald moet worden. Dat die waarschuwing niet voor niets is blijkt uit recente uitspraken.
 

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie 

In het voorjaar van 2022 heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de verplichting om het voor consumenten duidelijk te maken dat deze een betalingsverplichting aangaat bij een online gesloten overeenkomst. De tekst op de bestelknop is bepalend, niet alle andere informatie die op de website staan. Ook niet allerlei vinkjes die aangeklikt moeten worden. Dit arrest (Fuhrmann-2) is direct zichtbaar in uitspraken van Nederlandse rechters.

Uitspraken van de rechtbank Noord-Holland

In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 1 juni 2022 (ECLI:NL:RBNHO:2022:4676) concludeert de rechter dat het aanvinken van een vakje met de tekst ‘Ja, ik geef toestemming voor een maandelijkse afschrijving van de abonnementskosten.’ niet volstaat. De overeenkomst is vernietigbaar en er ontstaan geen betalingsverplichtingen voor de contractant. De vordering wordt afgewezen en de eiser moet de kosten betalen.

Een nog verdergaande uitspraak deed de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2022:5030) op 11 mei jl. Hier had de schuldeiser alleen staan ‘plaats bestelling’. De rechter oordeelde dat er hierdoor geen betalingsverplichting was ontstaan voor de gedaagde partij maar merkte op dat de eisende partij wel haar verplichtingen moest nakomen. Kortom: gratis internet en/of televisie!

En zo zijn er nog meer recente uitspraken terug te vinden. Hierbij is het nog belangrijk om op te merken dat de wederpartij geen beroep hoeft te doen op het ontbreken van de juiste tekst. Dit toetst de rechter ambtshalve. Dus ook wanneer de gedaagde partij niet verschijnt is de kans groot dat de vordering wordt afgewezen wanneer niet aan de eisen in artikel BW 6:230v wordt voldaan.

Vanzelfsprekend beoordelen onze juristen van Flanderijn Legal bij het starten van een gerechtelijke procedure op voorhand of aan de wet en jurisprudentie wordt voldaan. Twijfelt u of wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij Flanderijn.