Heeft u een vraag?

Bel: 088 - 209 2444

WhatsApp: 06 - 13 21 40 21

Alle kantoren zijn ma t/m do 8.30 - 20.00 uur en vrijdag 8.30 - 17.00 uur bereikbaar. Rotterdam is ma t/m do 8.00 - 20.00 uur en vrijdag 8.00 - 17.00 uur bereikbaar. Antwerpen is ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur bereikbaar.


Klacht

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn als organisatie of ten aanzien van de werkzaamheden van een medewerker, dan kunt u uw klacht bij ons indienen. Uw klacht is voor ons relevant omdat we op die manier onze processen kunnen verbeteren en natuurlijk ook om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen.

Waar meldt u uw klacht?
U kunt uw klacht schriftelijk melden aan onze klachtencoördinator via het klachtenformulier of per brief opsturen ter attentie van de klachtencoördinator (Postbus 25042, 3001 HA Rotterdam).

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
U kunt ook een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam. Dit is een tuchtrechtcollege dat op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet het tuchtrecht uitoefent over gerechtsdeurwaarders. Wij adviseren u om altijd eerst een klacht in te dienen bij de gerechtsdeurwaarder zelf. Voor de procedure van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders verwijzen wij u naar de website.

Reactie op uw klacht
U krijgt binnen vier werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen een bevestiging. Binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie. Ook is het mogelijk dat u gebeld wordt om uw klacht inhoudelijk te bespreken. Indien binnen die veertien dagen nog niet inhoudelijk op uw klacht kan worden ingegaan, krijgt u een reactie met vermelding van de uiterste reactietermijn.

Wij streven naar een optimale behandeling én afhandeling van uw klacht.

Klachtenformulier
U kunt zelf een klacht indienen door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

 

 Beschrijf hieronder uw klacht en geef daarbij zoveel mogelijk relevantie informatie. Tegen wie dient u een klacht in? Wanneer is het gebeurd? Waarover ging het? enz. Hoe meer informatie u geeft, hoe beter wij u kunnen helpen.