Direct naar de content Direct naar de footer

Op zoek naar een goede balans

We bevinden ons in een veranderende wereld. Een wereld waarin een goede balans  tussen omzet, winst en het leveren van een maatschappelijke bijdrage steeds belangrijker wordt. Een visie die ook in  de opleiding  'Marketing of Social Business' wordt uitgedragen. Want als je die balans gevonden hebt zijn omzet en winst slechts een middel, en niet meer het doel op zich. 

Een inspirerende ontmoeting met Robert van der Laan in de Flanderijn campagne Tot Hier En nu Verder.

In onze campagne 'Tot hier. En nu verder.' delen we regelmatig verhalen van opdrachtgevers en Flanderijn collega's. Stuk voor stuk inspirerende verhalen die laten zien wat je door samen te werken kunt bereiken.

Ook de ontmoeting met Robert, die als docent verbonden is aan de opleiding 'Marketing of Social Business' bij de Hogeschool Rotterdam  illustreert dit.  'We vinden het belangrijk dat wanneer een student de opleiding heeft afgerond, deze een bijdrage kan leveren aan het versnellen van de transitie waarin wij ons allemaal bevinden', vertelt Robert.  Het is van belang een goede balans te vinden tussen commerciële doelstellingen en  het leveren van een significante maatschappelijke bijdrage. 

Met de opleiding 'Marketing of Social Business', hebben we de ambitie om studenten het werkveld in te sturen met een nieuw wereldbeeld, vertelt Robert. 

Samenwerken

De wereld om ons heen verandert. Vroeger was het zo dat de meeste organisaties alleen keken naar hoeveel omzet en winst er werd gemaakt. Maar die tijd is voorbij.  Organisaties hebben zich meer opengesteld en zijn maatschappelijk geëngageerd. Vragen als; wat kunnen wij voor de wereld om ons heen betekenen, zijn actueler dan ooit. Het gaat om de bril die men  opzet en om de acties die daaruit volgen. Niet alleen opereren maar door met elkaar samen te werken. Zo kunnen we met elkaar een bijdrage leveren. 

Focus op maatschappelijke ontwikkelingen

Vanuit de opleiding kijken we breed naar de maatschappelijke ontwikkelingen en vragen ons af wat we in de diverse sectoren kunnen betekenen. Zo kijken we naar de zorg en de problematiek van vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel. Ook onderzoeken onze studenten hoe met robotisering dit probleem zou kunnen worden aangepakt.

Studenten werken samen met "echte" ondernemers

Daarnaast werken we ook samen met "echte" opdrachtgevers in het veld. Ondernemers die we praktisch proberen te ondersteunen in het verwezenlijken van hun plannen.   Hiervoor werken we als opleiding ook samen binnen 'De Rotterdamse Zaak', een initiatief van de Hogeschool Rotterdam, om kleine ondernemers in moeilijkheden er weer bovenop te helpen. 

Bijdragen aan een schuldzorgvrije maatschappij

Vanuit de Rotterdamse Zaak worden er diensten verleend aan ondernemers in Rotterdam.

Vanuit de Rotterdamse Zaak worden er diensten verleend aan ondernemers in Rotterdam, die problemen in hun bedrijfsvoering ondervinden. Studenten van de Hogeschool Rotterdam kunnen dan worden ingeschakeld.  

Een voorbeeld is de casus van een horecagelegenheid. Mede door de kennis en inzet van een aantal studenten van de opleiding 'Marketing of Social Business'  is een uitgebreide marktanalyse en een doelgericht plan opgesteld. Zo kon worden voorkomen dat deze  ondernemer verder in de schulden is geraakt.  Een casus die laat zien dat op verschillende manieren kan worden bijdragen aan een schuldzorgvrije maatschappij.

 

Maatschappelijke waarde toevoegen

Maatschappelijke waarde toevoegen is voor elke organisatie van belang. Maar ook de bijdrage van het  individu is cruciaal. Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen.  Dit levert niet alleen profijt op voor de organisatie, maar geeft ook betekenis aan het werk voor de werknemers en ook de omgeving wordt geinspireerd. 

Wat kun jij betekenen?

Als docent neem ik ook een maatschappelijk rol op mij; het is mijn verantwoordelijkheid om studenten op te leiden tot echte çhangemakers', vertelt Robert. Studenten die het verschil kunnen gaan maken binnen het bedrijfsleven en zich daar ook hard voor willen maken. Als men zich  bewust is van wat men voor de maatschappij kan betekenen, is de eerste stap al gezet! 

Tot hier. En nu verder

Die bewustwording is ook bij Flanderijn een belangrijk thema.  Wij zijn ervan bewust dat je alleen door samenwerking de schuldenproblematiek  beheersbaar kunt houden.  Een boodschap die we in onze campagne 'Tot hier. En nu verder',  willen uitdragen. 

Ontdek hoe Casemanagement kan bijdragen aan een goede oplossing voor klant als opdrachtgever. Flanderijn

Met de campagne 'Tot hier. en nu verder', straalt Flanderijn echt verandering uit, vindt Robert. Ze  laten duidelijk zien dat men de ambitie heeft om tot een systeemverandering te komen. 

De traditionele rol van de deurwaarder is aan het veranderen. Flanderijn laat de bereidheid zien om het verschil te willen maken.  Benieuwd hoe wat dat doen? Op de speciale campagnepagina vindt u meer info over de achtergrond  van de campagne. Ook hebben we een aantal inspirerende verhalen voor u verzameld die  wij  graag met u delen. 

 

Ontdek onze  campagne