Direct naar de content Direct naar de footer

Hoe lezersgericht schrijven het verschil kan maken

Tot hier. En nu verder. campagne Monica

'Waar mogelijk communiceren we op B1-niveau'

We zijn allemaal gewend  aan onze eigen manier van schrijven. Daar bereik je niet iedereen mee.  We hebben bij Flanderijn ook te maken met een groep klanten die bepaalde zaken niet goed begrijpen. Dit kan komen doordat ze bijvoorbeeld laaggeletterd zijn. Als taalambassadeur binnen Flanderijn zorg ik ervoor dat we waar mogelijk op B1-niveau  communiceren.  We hopen hierdoor dat meer mensen onze boodschap begrijpen. 

Monica, Coördinator Incasso & Taalambassadeur

Tot hier. En nu verder. met een taalambassadeur

Als gerechtsdeurwaarder versturen we dagelijks veel brieven en e-mails naar onze klanten. In het verleden was de inhoud daarvan voor veel lezers niet altijd duidelijk. We communiceerden als branche met teveel moeilijke woorden of kozen voor een vaak moeilijke zinsbouw.  Ruim 10 jaar geleden kwamen we bij Flanderijn in contact met een taalbureau dat ons  liet zien hoe belangrijk taal is en dat je, door het juist in te zetten, een beter resultaat kunt behalen. Hieruit is de aanpak 'lezersgericht schrijven' ontstaan en hebben we binnen Flanderijn de functie van taalambassadeur in het leven geroepen, vertelt Sylvia, die als specialistisch adviseur bij Flanderijn werkzaam is. 


Lezersgericht schrijven

Lezersgericht schrijven zorgt ervoor dat de klant de tekst beter begrijpt en daardoor eerder actie onderneemt.  Er zijn verschillende zaken die hieraan  bijdragen, zoals het communiceren op B1-niveau en te kiezen voor een stijl die aansluit bij de lezer. Daarnaast speelt ook de opmaak van de tekst een belangrijke rol. Door de juiste kopteksten te gebruiken, is de brief makkelijk te scannen en weet de lezer direct waar het over gaat. 90% van de mensen begrijpt taal die is geschreven op B1-niveau.


Tot hier. En nu verder.

We zien binnen Flanderijn dat we door de inzet van taalambassadeurs en de communicatie op B1-niveau grote stappen hebben gezet.  Onze manier van communiceren is laagdrempelig. Het is  belangrijk om op verschillende manieren met de klant in contact te komen.  Klanten waarderen onze manier van communiceren.  Brieven en e-mails worden beter begrepen en we merken  ook dat men op onze website eerder de weg vindt naar instanties die extra hulp kunnen bieden.  Zo voorkomen we dat schulden hoger worden, één van de doelstellingen van onze campagne 'Tot hier. En nu verder.'. Een campagne  waarin we niet alleen het verhaal van Monica, maar nog veel meer inspirerende verhalen met u delen.

 

Ontdek onze campagne

Ontmoet Monica de Kubber van Flanderijn

Wat doet een taalambassadeur binnen Flanderijn

Naast haar werk als coördinator incasso  is Monica ook actief als taalambassadeur voor onze vestiging in Maastricht. Samen met haar mede-taalambassadeurs zorgt zij ervoor dat de richtlijnen met betrekking tot de klantcommunicatie worden nageleefd. Daarin heeft de taalambassadeur een begeleidende rol  naar collega's. 

Als iemand niet zeker is over een bepaalde zin kan de hulp worden ingeroepen van de taalambassadeur.  Het is belangrijk dat onze boodschap duidelijk overkomt.  Daarom zijn er binnen Flanderijn collega’s die verschillende talen spreken en schrijven zoals Engels, Frans, Duits, Arabisch of Spaans, aldus Monica. 

Samenwerkingen op het gebied van taal

Lezersgerichte communicatie is binnen Flanderijn een belangrijk thema. Zo belangrijk dat we hiervoor ook de samenwerking zoeken met onze beroepsorganisatie, opdrachtgevers en een aantal gemeenten. Ook zijn we betrokken geweest bij een werkgroep van de gemeente Rotterdam waarin het thema laaggeletterheid onder de inwoners centraal stond. Daarnaast onderhouden we intensieve contacten met tal van maatschappelijke organisaties. 


Samenwerkingsverbanden van Flanderijn

Maar onze samenwerkingsverbanden strekken zich veel verder uit dan alleen taal. Flanderijn is ook betrokken bij een groot aantal  maatschappelijke organisaties uit diverse disciplines. Dit levert waardevolle inzichten en contacten op die ons helpen  bij het oplossen van schuldsituaties. Meer weten? Kijk dan snel op onze nieuw infopagina. 

Ontdek onze samenwerkingen